Σχόλιο 11 Απρ

11/04/2014 20:08

Πλήρης επιβεβαίωση της καθοδικής διάσπασης του ΑΚΜΟ50 ημερών με μία συνεδρίαση με αρκετό τζίρο και μάλιστα καθαρό τζίρο (όχι πακέτα) πάνω από 100 εκ. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν αυτό που καθημερινά βλέπαμε ότι βρισκόμαστε σε μια μεσοβραχυπρόθεσμη διορθωτική φάση  που θα μας ταλαιπωρήσει το επόμενο διάστημα. Για στατιστικούς λόγους θα πούμε ότι η σημερινή συνεδρίαση ήταν η έβδομη συνεχόμενη πτωτική και η δεύτερη με κλείσιμο κάτω από τον ΑΚΜΟ50 ημερών.

Έχοντας λοιπόν πάρει καθοδική πορεία πρέπει να αναζητήσουμε τις στηρίξεις εκείνες που θα τερματίσουν αυτή την πορεία.

Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε ότι τεχνικά έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος στόχος του σχηματισμού ΩΚΩ και αυτό σημαίνει α) ότι αποδείχθηκε ότι ήταν έγκυρος αντιστρεπτικός σχηματισμός, β) έχει δημιουργήσει επιβεβαιωμένη καθοδική μεσοβραχυπρόθεσμη τάση, γ) για να ακυρωθεί αυτή η τάση πρέπει να προηγηθεί και πάλι κάποιος αντιστρεπτικός σχηματισμός (π.χ. διπλός πυθμένας, ανάποδο ΩΚΩ κτλ) ή κάποιο αντιστρεπτικό κερί με τεράστιο όγκο (π.χ. 300 εκ.)

Αναζητώντας τις πιθανές στηρίξεις πρέπει να επισημάνουμε:

Την ασθενή στήριξη S3(1240) που μάλλον δεν είναι ικανή να προκαλέσει αντιστροφή του ΓΔ παρά μόνο μία μικρή ανάπαυλα της καθόδου.

Την μέσης ισχύος S2(1219) που έχει πιθανότητες να τερματίσει την κάθοδο της τιμής του ΓΔ. Στο συγκεκριμένο επίπεδο ολοκληρώνεται και το 62% περίπου της ανοδικής κίνησης που ξεκίνησε την 30 Ιανουαρίου πράγμα που ενισχύει την πιθανότητα αντιστροφής εκεί.

Πιο κάτω βρίσκεται η πολύ ισχυρή Τ2 η οποία μπορεί με πάρα πολύ αυξημένες πιθανότητες να προκαλέσει την αντιστροφή. 

Ακόμη πιό κάτω βρίσκεται ο ΑΚΜΟ200 ημερών και η S1(1109)  που μαζί με την S0(1053) που δεν φαίνεται στο διάγραμμα είναι οι τελευταίες ευκαιρίες για διατήρηση της μακροπρόθεσμης ανοδικής πορείας του ΧΑΑ. 

Η τρέχουσα εκτίμηση είναι ότι η ανοδική αντιστροφή θα πραγματοποιηθεί χωρίς να δοκιμαστούν οι στηρίξεις της τελευταίας παραγράφου.

Για την επόμενη περίοδο διατηρούμε την μικρή ή καθόλου έκθεση στην αγορά, τακτική που έχουμε υιοθετήσει με σκοπό την προστασία κερδών και κεφαλαίου και περιμένουμε την στήριξη και την αντιστροφή. Οι πολύ γρήγοροι μπορούν να επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν αναπηδήσεις των τιμών των μετοχών για 1-2 συνεδριάσεις αλλά μεγάλες τοποθετήσεις δεν πρέπει να γίνουν αν δεν έχουμε επιβεβαιωμένη αντιστροφή και ακύρωση της καθοδικής τάσης με τις προϋποθέσεις που περιγράψαμε παραπάνω.