Σχόλιο 12-09-14

12/09/2014 23:23

Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας σήμερα και συνεχίστηκε η υποχώρηση με χαμηλό τζίρο χωρίς να δημιουργείται αξιόλογη καθοδική τάση. Ο ΓΔ συνάντησε ισχυρή στήριξη και αντέδρασε ανοδικά όταν συνάντησε το σημείο τομής των απλών 20αρη και 50αρη (χαμηλό ημέρας).  Το μέγιστο της ημέρας βρέθηκε σε μιά ασθενή κατερχόμενη από τις 8/9. Επειδή οι τοπική στήριξη και αντίσταση είναι πλέον πολύ κοντά, τη Δευτέρα αναμένεται να έχουμε μια συνεδρίαση που θα μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια.

Κυματικά βρισκόμαστε όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα σχόλια στο διορθωτικό 2 ή Β. Αξίζει να επαναλάβω ότι το 2 ή Β ολοκληρώνεται σε κάποια από τις τιμές στόχους που φαίνονται στο διάγραμμα και οποιαδήποτε ανοδική κίνηση δεν πρέπει να θεωρηθεί αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης καθοδικής τάσης εκτός αν σημειωθεί νεο τοπικό υψηλό (ΓΔ>1204). Επιπλέον είναι νωρίς χρονικά  να λήξει το κύμα 2 ή Β  καθότι βρισκόμαστε στην 4η ημέρα από την έναρξή του και αναμένεται να έχει διάρκεια 10 - 14 ημέρες με βάση τη διάρκεια του προηγούμενου ανοδικού (1 ή Α). 

Αυτό δεν αποκλείει βραχυπρόθεσμη ανοδική αντίδραση,  η οποία αναμένεται κιόλας αφού το 2 ή Β πρέπει να είναι 3κυματικό. Το εύρος όμως αυτής της αντίδρασης είναι άγνωστο και εμπεριέχει ρίσκο το άνοιγμα long θέσεων όταν αυτή εμφανιστεί.  

Η θέση μου απέναντι στην αγορά είναι για ακόμη μία ημέρα η τήρηση στάσης αναμονής. 

ΥΓ Η θέση απέναντι στην αγορά διαμορφώνεται με βάση την τεχνική εικόνα του ΓΔ και παραμένει ανεπηρέαστη από ειδήσεις - γεγονότα όπως η αναβάθμιση του χρέους της χώρας από την S&P. Άλλωστε για αυτού του είδους τα γεγονότα κανείς δεν γνωρίζει το βαθμό που έχουν προεξοφληθεί από την αγορά.

Καλό βράδυ στους φίλους της ιστοσελίδας.