Σχόλιο 12-2-15

12/02/2015 19:24

Νέα αλλαγή προσήμου και νέα δυνατή άνοδος ήταν τα χαρακτηριστηκά της σημερινής συνεδρίασης.

Μία απλή ανάλυση των όγκων στις τελευταίες συνεδριάσεις μετά τις εκλογές μας δείχνει ότι η κατάσταση στην αγορά βρίσκει την ισορροπία της και στις τελευταίες 6 συνεδριάσεις υπάρχει απόλυτη συμφωνία όγκων και προσήμου, δηλαδή ημέρες ανόδου με μεγαλύτερο όγκο από τις ημέρες καθόδου.

για την κατανόηση του παραπάνω πίνακα να δώσουμε ένα παράδειγμα. Την 27/1/2015 έχουμε πτώση τιμών (πρώτο βέλος) και άνοδο όγκου (δεύτερο βέλος) άρα ασυμφωνία (κόκκινη τελεία). Από την 5/2 και μετά έχουμε συμφωνία προσήμου όγκου και τιμών που είναι σημαντική ένδειξη για ανοδική κίνηση στη συνέχεια.

Στα τεχνικά στοιχεία το πιο κρίσιμο σημείο βρίσκεται μιά ανάσα από το σημερινό κλέισιμο στις 850-855 μονάδες. Εκεί βρίσκεται η γραμμή λαιμού ενός αντιστρεπτικού σχηματισμού  πολλαπλού πυθμένα ή ανάποδου ΩΚΩ με δύο αριστερούς ώμους και ένα δεξιό σχηματισμένους μέχρι τώρα και την κορυφή του κεφαλιού στις 708 μονάδες (28/01/2015). Όποια και να είναι η ερμηνεία του σχηματισμού το κοινό σημείο είναι η γραμμή λαιμού που αντιστάθηκε μέχρι τώρα 4 φορές και περιμένουμε να δούμε τί θα γίνει την 5η. Η διάσπασή της μας δίνει στόχο τουλάχιστον στις 950 μονάδες περιοχή που θα συναντήσει ο ΓΔ και πάλι το πάνω όριο του CH1.

Μία λύση στις Βρυξέλλες θα απελευθερώσει την αγορά και πιθανόν να επαληθευθεί η κίνηση που περιγράφηκε παραπάνω.