Σχόλιο 13 Μαρ

13/03/2014 21:56

Η σημερινή συνεδρίαση μας έδωσε μιά διορθωτική κίνηση και ολοκλήρωσε ένα τοπικό αντιστρεπτικό σχηματισμό.

Δεν είχαμε βέβαια διάσπαση κάποιας γραμμής στήριξης, είχαμε όμως αδυναμία διάσπασης της Τ5 και ο σχηματισμός αντιστροφής που σχηματίσθηκε δημιουργεί προϋποθέσεις για μιά βραχυπρόθεσμη υποχώρηση. Η υποχώρηση αυτή μπορεί να σταματήσει ενδοσυνεδριακά λίγο κάτω από την S6 (1336) και να αντιστρέψει ξανά ανοδικά  και να ακολουθήσει ανοδική διάσπαση της R1 (1367) ακολουθώντας το μοτίβο των τελευταίων δύο εβδομάδων. Μπορεί βέβαια να υποχωρήσει περισσότερο και να δοκιμάσει την βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση στην στήριξη των Τ1,S5 και του ΑΚΜΟ20 ημερών (1300-1310 μονάδες).

Αν η υποχώρηση ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω βραχυπρόθεσμα σενάρια η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση παραμένει ακλόνητη, αν όχι, τότε αρχίζουν τα προβλήματα.

Ο MACD παραμένει ανοδικός άν και η καμπύλη παρουσίασε καθοδική καμπή. Ο RSI γύρισε καθοδικά και κινήθηκε ξανά μακριά από την υπεραγορασμένη περιοχή (65).

Σημεία κλειδιά: η S6 διάσπαση της οποίας (κλείσιμο) θα οδηγήσει το ΓΔ σε μιά εβδομαδιαία ταλαιπωρία και μέχρι 30 μονάδες χαμηλότερα. Σημαντικότερα σημεία η S5 και η T1, διάσπαση των  οποίων θα απειλήσει την εξέλιξη της μεσοπρόθεσμης τάσης.