Σχόλιο 13 Μαϊ

13/05/2014 22:07

Στη σημερινή συνεδρίαση ανακόπηκε η ορμή της πτώσης αλλά δεν είχαμε ακόμη ενδείξεις αντιστροφής. Ο ΓΔ στηρίχθηκε και πάλι στον ΑΚΜΟ200 χωρίς να σημειώσει νέο χαμηλότερο χαμηλό και γιαυτό μπορούμε να υπολογίζουμε την σημερινή ημέρα ώς την πρώτη ημέρα επιβεβαίωσης στήριξης. Εδώ βέβαια τελειώνουν τα ευχάριστα και ενώ η σημερινή ημέρα επιβεβαιώνει μερικώς την στήριξη του ΓΔ στον ΑΚΜΟ200, ταυτόχρονα επιβεβαιώνει για δεύτερη ημέρα και τη διάσπαση της πολύ σημαντικής NL2 που είναι γραμμή λαιμού ένος μεγάλου αντιστρεπτικού σχηματισμού ΩΚΩ που η πλήρης επιβεβαίωσή του τελειώνει την μεσομακροπρόθεσμη ανοδική προοπτική του ΓΔ.

Είναι λοιπόν απόλυτα αναγκαίο να κρατήσει ο ΑΚΜΟ200 ημερών (1148 μον.), να μην διασπαστεί καθοδικά και να δώσει την δυνατότητα στο ΓΔ να αντιστρέψει ανοδικά και να επιστρέψει πάνω από την NL2 σε πρώτη φάση. Υπενθυμίζω ότι κάτω από τον ΑΚΜΟ200 βρίσκεται μόνο η στήριξη των 1109 μονάδων και πιό κάτω οι 1053 μονάδες που είναι η τελευταία γραμμή ελπίδας για μακροχρόνια άνοδο του ΓΔ όπως έχει περιγραφεί στα σενάρια κατά Elliott. 

Διατηρούμε την επιφυλακτικότητα αλλά και την αισιοδοξία μας, συνεχίζουμε να πιστεύουμε στο θετικό σενάριο και περιμένουμε το τέλος της διόρθωσης. Αν επιβεβαιωθεί η πεποίθησή μας αυτή, άνοιγμα μικρών long θέσεων δικαιολογείται με διπλό  κλείσιμο (δύο ημέρες) πάνω από την NL2 και σταδιακή ανίσχυση των θέσεων κάθε φορά που θα επιβεβαιώνεται η ανοδική διάσπαση των αντιστάσεων. 

Σε περίπτωση εισόδου μερική διακοπή ζημιών στον ΑΚΜΟ200 και πλήρης έξοδος στη διάσπαση των 1109 μονάδων.