Σχόλιο 14 Απρ

14/04/2014 21:16

Η κάθοδος του ΓΔ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και αναζητείται το επίπεδο εκείνο που θα βρεί στήριξη ώστε να αντιδράσει ανοδικά. Κάθε μέρα οι στηρίξεις σπάνε η μία πίσω από την άλλη με σχετική ευκολία και είναι πλέον σαφές ότι η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Ας δούμε το διάγραμμα για να προχωρήσουμε μετά στην ανάλυσή του

Η διάσπαση της S3 ήταν αναμενόμενη καθώς ήταν ασθενής στήριξη όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο σχόλιο. Η διάσπαση όμως της S2  μας προβληματίζει αρκετά καθώς περιμέναμε έστω μία μικρή αναπήδηση των τιμών. Θεωρούμε ότι το σημερινό κλέισιμο έχει στοιχεία υπερβολής και περιμένουμε από αύριο κιόλας μιά μικρή ή μεγάλη ανοδική κίνηση. Αν η ορμή της σημερινής συνεδρίασης μεταφερθεί και στο άνοιγμα της αυριανής είναι πιθανό να δούμε και αύριο υποχώρηση με στοιχεία υπερβολής οπότε είναι πιθανό να έχουμε ένα σφυρί με κάτω σκιά, πάνω ή κοντά στην Τ2 (1170-1175) και το σώμα του σφυριού κοντά στο σημερινό κλείσιμο. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση να έχουμε κλείσιμο κάτω από  την Τ2 πρίν δούμε την όποια ανοδική αντίδραση γιατί τότε θεωρείται δεδομένο ότι θα δοκιμάσουμε πρώιμα τη στήριξη του ΑΚΜΟ200 ημερών.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η τρέχουσα τάση είναι καθοδική γιαυτό και το κηνύγι των αντιδράσεων είναι αρκετά επικίνδυνο. Αν εμφανιστεί λοιπόν κάποια ανοδική αντίδραση δεν αναμένεται να οδηγήσει το ΓΔ (μέγιστο) πάνω από την R1 (1287)  γιαυτό απαιτείται ταχύτητα και υψηλή ετοιμότητα.

Αν θέλουμε να δώσουμε μιά πρόβλεψη για τη συνέχεια, το πιθανότερο σενάριο είναι να τερματιστεί η υποχώρηση κοντά στην Τ2, να έχουμε μιά ανοδική αντίδραση με πέρας 1250-1287 μονάδων και στη συνέχεια εκ  νέου κίνηση προς τα κάτω μέχρι τον ΑΚΜΟ200. Η πρόβλεψη αυτή είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί αλλά είναι πρόβλεψη και δεν πρέπει να αποτελέσει οδηγό για χρηματηστηριακές πράξεις. 

Η τρέχουσα στρατηγική παραμένει η αποχή από την αγορά.