Σχόλιο 14 Φεβ

15/02/2014 17:50

Παρά την ανακοίνωση για το ΑΕΠ που ήταν ελαφρά καλύτερη από τις προβλέψεις, δεν υπήρξε η ανάλογη αντίδραση από το ΓΔ. Τα νέα όπως φαίνεται είχαν προεξοφληθεί και είδαμε μιά συνεδρίαση με μικρό τζίρο και χωρίς ενδιαφέρον. Το τελικό +0,68%  ήταν περισσότερο βιτρίνα, παρά ουσία αφού μέχρι τις 16:20 ο ΓΔ υποχωρούσε μέχρι και 0,9% έκλεισε την κανονική διαπραγμάτευση σχεδόν στο 0% και μέσω δημοπρασιών έκλεισε στο τελικό ποσοστό. Όλη αυτή η κίνηση πραματοποιήθηκε με λιγότερο από το 10% του ημερήσιου τζίρου με επιλεγμένες τοποθετήσεις σε δεικτοβαρείς τίτλους.

Η εικόνα αναμονής και διστακτικότητας συνεχίζεται. Το ίσιο ακριβώς μας δείχνει και η τεχνική εικόνα του ΓΔ.

Η ημερήσια διακύμανση παραμένει μεταξύ των Τ1 και Τ4. Παρά το ανοδικό κλείσιμο είχαμε ελαφρά καθοδική ημέρα (χαμηλότερο υψηλό και χαμηλότερο χαμηλό). Ο MACD παραμένει αγοραστικός αλλά με απόκλιση με τις τιμές όπως και ο RSI(14) που βρίσκεται ακόμη εκτός αλλά κοντά σε υπεραγορασμένα επίπεδα (62,5). Ο ΑΚΜΟ10 ημερών έφτασε κοντά στον ΓΔ και την επόμενη εβδομάδα πιθανόν να παρέχει στήριξη στην τιμή. Τυχόν διάσπασή του δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα αν δεν διασπαστεί και το επίπεδο των πρόσφατων χαμηλών (1240 μονάδες).

Συμπέρασμα: Παρότι ο αδύναμος τζίρος, η έλλειψη αγοραστών και η έλλειψη νέων που θα επηρεάσουν θετικά την αγορά, δημιουργούν πρϋποθέσεις διόρθωσης, από την άλλη πλευρά η έλλειψη πωλητών δεν αφήνει να χαθεί η προσδοκία-πιθανότητα των νέων υψηλών. Αν και η πιθανότητα διόρθωσης παραμένει μεγαλύτερη (κατά την άποψή μου), η διατήρηση θέσεων  σε μετοχές που επηρεάζουν τον ΓΔ προσφέρει κέρδη. Χρειάζεται όμως υψηλή ετοιμότητα.