Σχόλιο 15 Ιαν

15/01/2014 20:57

Με αρκετή ακρίβεια είχαμε προβλέψει την Δευτέρα ότι η βραχυπρόθεσμη καθοδική κίνηση θα διαρκούσε μισή έως μιάμιση ημέρα ακόμη και η διάρκειά της ήταν  ακριβώς στη μέση . Τελείωσε με το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης (μία ημέρα).  

Σήμερα είχαμε ανατροπή της προηγούμενης βραχυπρόθεσμης τάσης. Στο χθεσινό σχόλιο είχαμε πεί οτι η διόρθωση τερματίζεται οριστικά αν έχουμε κλείσιμο πάνω από 1283 μονάδες. Τελικά είχαμε οριακό κλείσιμο λίγο πάνω από 1283 μονάδες και αυτό μετά από πολύ σπρώξιμο στις δημοπρασίες που χρειάζονται αξιολόγηση.

Ας πάρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά.

Σήμερα είχαμε ένα καλό ανοδικό τασούκι που είναι αρκετά αξιοπιστος σχηματισμός κεριών και μεταφέρει την ανοδική διάθεση στην επόμενη ημέρα με ποσοστό  80%. 

Είχαμε επιπλέον επιβεβαίωση της Τ2 ως γραμμή στήριξης. Η Τ2 αποτελεί πλέον τη βασική γραμμή της μελέτης του ΓΔ από εδώ και πέρα καθώς τυχόν διάσπασή της σε συνδυασμό με νέα χαμηλά (κίνηση κάτω από 1256 μον.) θα  μας δώσει σήμα για λήξη της ανοδικής κίνησης από τα χαμηλά του Δεκεμβρίου. Πλήρη επιβεβαίωση για λήξη της συγκεκριμένης ανοδικής κίνησης έχουμε  ήδη αναφέρει οτι αποτελεί το γέμισμα του χάσματος 1239-1242.

Αφού οριοθετήσαμε λοιπόν το κάτω όριο ας δούμε και την ανοδική προοπτική του ΓΔ. 

Οι ΑΚΜΟ βρίσκονται στην επιθυμιτή διάταξη για ακόμη μιά φορά και ο ΓΔ στηρίχθηκε ταυτόχρονα από την C1 και την Τ2 που έδωσαν αρκετή ανοδική ορμή. Αντιστάσεις αποτελούν η Τ1 η κλίση της οποίας είναι αρκετά μεγάλη, και η γραμμή που ορίζεται από τα πρόσφατα υψηλά (1306 μονάδες). Αν η ανοδική κίνηση προχωρήσει πάνω από το σημείο αυτό τότε θα μιλήσουμε για την πλήρη εξέλιξη του ανοδικού κύματος και θα προσεγγίσουμε την ανοδική C2  στις (1350-1450 μονάδες).

Συμπέρασμα: Πωλήσεις τίτλων που συμμετέχουν στην άνοδο δεν έχουν θέση στην παρούσα φάση καθώς οι πιθανότητες για συνέχιση της ανόδου είναι αρκετές. Με δεδομένη την αδυναμία σε ορισμένους τίτλους και γενικά στο ΓΔ στο μέσο της συνεδρίασης δεν αποκλείεται ούτε θα ήταν κακό να υπάρξει μιά μικρή συσσώρευση μεταξύ Τ2 ή C1 ως κάτω όριο και 1306 μονάδων ως πάνω, για τις επόμενες 3 έως 7 ημέρες και μετά να συνεχίσει η άνοδος έχοντας αποκτήσει αρκετά "καύσιμα" που φάνηκε οτι σήμερα δεν ήταν αρκετά, γιαυτό  και χρειάστηκε παρέμβαση στο τέλος. 

Αύριο αν και οι πρώτες ενδείξεις είναι για μιά καλή ανοδική συνεδρίαση υπάρχει και μιά μικρή πιθανότητα για μιά σταθεροποιητική συνεδρίαση και κλείσιμο +/- 0,5% από το σημερινό που δεν χαλάει τίποτα.