Σχόλιο 16 Δεκ

17/12/2013 08:42

Η συνεδρίαση της 16 Δεκ αποτέλεσε συνέχεια της καθοδικής συνεδρίασης της Παρασκευής. Η καθοδική τάση ήταν διάχυτη στο μεγαλύτερο μέρος των τίτλων και ο τζίρος ικανοποιητικός. Τα τεχνικά στοιχεία που αξίζουν σχολιασμού είναι η καθοδική στροφή του ΑΚΜΟ30, η συνέχιση της καθόδου του ΑΚΜΟ10 και δύο στοιχεία πολύ σημαντικά για τη συνέχεια: α. η πρώτη επιβεβαίωση του κάτω ορίου του πλαγιοανοδικού καναλιού και β. η επιβεβαιωμένη καθοδική διάσπαση του ΑΚΜΟ50. Το πρώτο προσδίδει ανοδική χροιά στις επόμενες συνεδριάσεις ενώ το δεύτερο ακριβώς το αντίθετο. Όποιο από τα δύο τεχνικά στοιχεία αποδειχθεί πιό ισχυρό θα δώσει την βραχυπρόθεσμη κατευθυνση.

Σημείο κλειδί για τη μεσοπρόθεσμη συνέχεια αποτελεί η ζώνη 1110-1125 μονάδες, καθοδική διάσπαση της οποίας δίνει σήμα για μεσοπρόθεσμη συνέχιση της καθοδικής πορείας.