Σχόλιο 17-10-2014

19/10/2014 13:38

Όλα τα στοιχεία έδειχναν ότι η εμφάνιση ανοδικής αντίδρασης από το ΓΔ ήταν θέμα 1-2 ημερών πράγμα που επισημάναμε στο προηγούμενο σχόλιο λέγοντας ότι αξίζει το άνοιγμα μικρών long θέσεων. Η ανοδική αντίδραση λοιπόν ήρθε με εντυπωσιακό τρόπο και ικανοποιητικό τζίρο.

Στα τεχνικά χαρακτηριστηκά λοιπόν του ΓΔ έχουμε:

α) Επιστροφή του ΓΔ εντός της περιοχής των Bolinger Bands. 

β) Κλείσιμο ημέρας πάνω από το μέσο του μαύρου σώματος της Τετάρτης που επιβεβαιώνει το βραχυπρόθεσμο σχηματισμό "ανοδικής λαβίδας" που σχηματίστηκε με τις δύο κάτω σκιές Τετάρτης και Πέμπτης.

γ) Επιστροφή  του RSI εκτός υπερπουλημένης ζώνης (32,6) εμφανίζοντας ανοδική απόκλιση με το ΓΔ.

Τα παραπάνω στοιχεία δημιουργούν τις προϋποθέσεις να κινηθεί ο ΓΔ ανοδικά και στη συνέχεια και να προσεγγίσει αρχικά την Κ1 (976 μονάδες τη Δευτέρα) και πιθανόν τον ΑΚΜΟ20 στη συνέχεια (μεταξύ 980 και 1010 την ερχόμενη εβδομάδα).

Η κυματική θέση του ΓΔ δεν έχει αλλάξει. Πιθανόν ολοκληρώθηκε το 1 του 3 αλλά ακόμη δεν υπάρχει επιβεβαίωση για αυτό και δεν παρουσιάζεται διαγραμματικά. Εντός της επόμενης εβδομάδας ανάλογα με το εύρος της ανοδικής διόρθωσης που έχει ξεκινήσει θα μπορούμε να βγάλουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Από πλευράς fibo επιπέδων ο ΓΔ έκανε υψηλό ημέρας ακριβώς πάνω στο πρώτο επίπεδο (23,6%). Αναμένεται με ενδιαφέρον  η συμπεριφορά του ΓΔ στο επίπεδο του 38,2% (990 μονάδες)  όπου θα συνυπάρχουν και άλλες σημαντικές αντιστάσεις όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρθηκαν η βασική μας θέση παραμένει η αποχή  (STAY IN CASH). Οι μικρές θέσεις long που άνοιξαν θα ενισχυθούν σταδιακά ενώ το στοπ έχει ανέρθει στο μέσο του τελευταίου άσπρου σώματος (905 μονάδες).

Σε περίπτωση υπέρβασης του ΑΚΜΟ20 ημερών η βασική θέση θα μεταβληθεί σε (75% Stay in cash - 25% Buy-Hold). Αυτό όμως θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα.