Σχόλιο 2 Δεκ

02/12/2013 19:38

Η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με καθαρή διάσπαση της αντίστασης των 1202 μονάδων που μας ταλαιπώρησε  6 εβδομάδες. Η διασπορά της ανόδου σε αρκετούς τίτλους και ο ικανοποιητικός τζίρος είναι ενισχυτικά της αξιοπιστίας της διάσπασης. Το ζητούμενο τις επόμενες ημέρες είναι η καθαρή και αξιόπιστη παραμονή πάνω από τις 1202 μονάδες ωστε εξασφαλίζοντας το επίπεδο αυτό να κοιτάμε ψηλότερα. Όταν λέω καθαρή και αξιόπιστη εννοώ την ευρεία συμμετοχή των τίτλων στην άνοδο και όχι την συντήρησή της με δεικτοβαρείς τίτλους και ιδιαίτερα τους τίτλους των τραπεζών που υστέρησαν σήμερα.

Οι τράπεζες φυσικά πρέπει να συμμετέχουν στην ανοδική κίνηση αλλά το αγοραστικό ενδιαφέρον πρέπει να παραμείνει σε όλο το ταμπλώ.

Στο διάγραμμα του ΓΔ η γραμμή των 1202 μονάδων έχει γίνει πράσινη διακεκομένη καθώς η μέχρι τώρα αντίσταση αποτελεί ανεπιβεβαίωτη στήριξη. Οι ΑΚΜΟ συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και έχουν αρχίσει να λαμβάνουν την διάταξη που θα μας δείξει επιβεβαιωμένη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση καθώς ο ΑΚΜΟ10 πέρασε πάνω από τον ΑΚΜΟ30 και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον ΑΚΜΟ20 αν συνεχιστεί η ανοδική κίνηση τις επόμενες ημέρες. 

Αφού λοιπόν κινούμαστε ανοδικά, χρήσιμο είναι να εξετάσουμε ποιά εμπόδια θα συναντήσουμε στην ανοδική κίνηση του ΓΔ. Μία πρώτη αντίσταση πιθανόν να συναντήσουμε στην συμμετρική γραμμή, της γραμμής του πλαγιοκαθοδικού καναλιού, με άξονα συμμετρίας το πάνω όριο αυτού. Αν σας μπέρδεψα, αυτή η γραμμή είναι η διακεκομένη μωβ γραμμή που αύριο έχει τιμή 1242 μονάδες. Αν αυτή η αντίσταση διασπαστεί, τότε πιθανή αντίσταση θα βρούμε στις 1280 μονάδες που βρίσκεται η αντίστοιχη συμμετρική γραμμή  της γραμμής των 1125 μονάδων με άξονα συμμετρίας την γραμμή των 1202 μονάδων. Αυτές οι αντιστάσεις δεν είναι επιβεβαιωμένες και δεν αποτελούν στόχους για πωλήσεις αλλά είναι τεχνικά σημεία αναφοράς και ελέγχου της ανοδικής πορείας. Στην αντίσταση των 1280 μονάδων, είχε σταματήσει μικρή ανοδική αντίδραση του ΓΔ κατά την πτωτική του πορεία τον Ιουλιο του 2011 και δεν επαναπροσεγγίστηκε από τότε αυτό το σημείο. 

Αν θέλουμε να εντοπίσουμε στόχους σύμφωνα με τη θεωρία του Elliott, δεχόμενοι την αρίθμηση των κυμμάτων του διαγράμματος ως σωστή, ο πρώτος στόχος εντοπίζεται στις 1310-20 μονάδες (100% του κύμματος 1) και ο δεύτερος στις 1430-40 μονάδες (161,8% του κύμματος 1). 

Συμπερασματικά το κύμα 5 πιθανότατα έχει αρχίσει και οι όποιες μικροδιορθώσεις παρατηρηθούν θα είναι ευκαιρία για τοποθετήσεις. Ακύρωση του παραπάνω συλλογισμού υφίσταται μόνο με επιστροφή του ΓΔ κάτω των 1202 μονάδων ή σε καθοδική διάσπαση των ΑΚΜΟ όταν αυτοί ανέλθουν πάνω των 1202 μονάδων. Η διάσπαση ποιού ΑΚΜΟ θα σηματοδοτήσει την λήξη της ανοδικής πορείας, θα εξαρτηθεί από την ωρίμανση της τάσης, όταν αυτή συμβεί.