Σχόλιο 21 Ιαν

21/01/2014 21:00

Πολύ δυνατή η σημερινή συνεδρίαση με το ΓΔ να φτάνει σε "κόκκινες γραμμές". Δυνατός τζίρος, πακέτα και κινητηκότητα. Όλα τα χαρακτηριστηκά που δείχνουν ότι ετοιμάζεται μια δυνατή αντιστροφή ή μια αποφασιστική κίνηση που δεν θα αφήνει αμφιβολίες για τη συνέχεια.

Ας δούμε τι έγινε σήμερα:

Συνέχεια της καθόδου και προσέγγιση της περιοχής όπου πλέον υπάρχουν μεσοπρόθεσμες στηρίξεις και η συμπεριφορά του ΓΔ θα μας δώσει σημάδια για την κίνησή του το επόμενο τουλάχιστον δίμηνο. Είχαμε καθοδική διάσπαση του ΑΚΜΟ20 οριακά και αναμένουμε αυριο τη συμπεριφορά στον ΑΚΜΟ30 που βρίσκεται στις 1205 μονάδες. Σάυτό το σημείο κάνει την επανεμφάνισή της η παλιά γραμμή των 1202 μονάδων που μας είχε ταλαιπωρήσει επί δύο μήνες. Εδώ πρέπει να εξετάσουμε δύο πιθανά σενάρια για το που βρισκόμαστε:

Στο πρώτο  βρισκόμαστε στο C του 2 του 5. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο η διόρθωση τελείωσε σήμερα ή τελειώνει αύριο και ο ΓΔ θα αντιστρέψει ανοδικά για το μεγάλο 3 του 5. Ας το δούμε και σε σχήμα:

Ενισχυτικό αυτού του σεναρίου είναι το γεγονός ότι το κύμα C σήμερα συμπλήρωσε ακριβώς το 162% του κύματος Α και έτσι η αντιστροφή είναι πιθανή.

Στο δεύτερο σενάριο που δεν είναι και τόσο αισιόδοξο το 5 έχει ήδη ολοκληρωθεί στις 1306 μονάδες. Σ' αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο υποπεριπτώσεις Ας τις δούμε σχηματικά 

Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στο πράσινο 4 αφού το 3 πράσινο τελείωσε στις 1306 μον. Πιο μέσα στο κύμα 4 πράσινο, είμαστε στο Α ενός zig-zag που πρέπει να είναι πεντακυματικό αφού τα zig-zag  έχουν σχηματισμό 5-3-5.(Το 4 πράσινο πρέπει να είναι zig-zag γιατί το 2 πράσινο ήταν irregular flat). Στο Α λοιπόν βρισκόμαστε ή τελειώσαμε το 3 κόκκινο. Η συνέχεια σε αυτό το σενάριο μπορεί να στείλει το ΓΔ στις 1060 μονάδες για να ολοκληρωθεί το zig-zag (ABC).

 

Η δεύτερη υποπερίπτωση είναι ακόμη πιό απαισιόδοξη. Ας τη δούμε και αυτή σε διάγραμμα.

Έχει ολοκληρωθεί το διορθωτικό που άρχισε το 2012 και πλέον βρισκόμαστε στην αρχή ενός νέου πεντακυματικού καθοδικού και πάμε μακροπρόθεσμα για νέα ιστορικά χαμηλά. Δεν έχουμε ακόμη ενδείξεις για αυτό το σενάριο γιαυτό τονίζω οτι παρουσιάζεται απλά ως ενδεχόμενο και όχι ώς πιθανότητα.

Συμπέρασμα: Αύριο ξεχωρίζουν οι άντρες από τα αγόρια.

 Όποιος πιστεύει στο πρώτο σενάριο, στα χαμηλά ανοίγει long θέσεις τις οποίες κλείνει αν στραβώσει ο ΓΔ και φύγει κάτω από 1200 μονάδες ή στη χειρότερη περίπτωση κάτω από 1190 που βρίσκεται ο ΑΚΜΟ50.

Όποιος πιστεύει στο δεύτερο κλείνει όλες τις long θέσεις αν ο ΓΔ φύγει κάτω από 1190 μονάδες, περιμένει να ολοκληρωθεί το zig-zag και επανεκτιμά την κατάσταση κάτω απο τις 1100 μονάδες ψάχνοντας το τέλος του C. 

Όποιος πιστεύει στο τρίτο σενάριο δεν έχει πρόβλημα γιατί λογικά έχει ήδη κλείσει όλα τα long και ψάχνει επιβεβαιώσεις για να ανοίξει short θέσεις.  

Εβδομάδα αποφάσεων η τρέχουσα και ημέρα αποφάσεων η αυριανή.