Σχόλιο 21 Νοε

21/11/2013 19:45

Συμπληρώθηκε μια σειρά 7 ημερών χωρίς κατεύθυνση στο διάγραμμα του ΓΔ.

Χωρίς να παραβλέπουμε οτι σε μερικές μετοχές υπήρξε μια σχετική κινητηκότητα (και δεν εννοώ τα πακέτα) δεν μας δίνεται η δυνατότητα να πούμε οτι βλέπουμε το τέλος της διόρθωσης. Όλη η διακύμανση παραμένει κάτω από τους ΑΚΜΟ10,20 και 30 ημερών και η πίεση που αυτοί ασκούν κρατάει το ΓΔ σχεδόν οριζόντιο. Οι παραπάνω ΑΚΜΟ έχουν πλησιάσει ήδη αρκετά και όσο παραμένουν κοντά μεταξύ τους, μας προετοιμάζουν για μία απότομη κίνηση. Από τις 1103 μονάδες βλέπουμε ανερχόμενο και τον ΑΚΜΟ50 ο οποίος αν φτάσει στο επίπεδο τιμών των άλλων ΑΚΜΟ θα κάνει την επικείμενη κίνηση ακόμη πιό έντονη.

Μιά ακόμη ημέρα αναμονής λοιπόν και για να πούμε οτι βλέπουμε φώς στο τούνελ της διόρθωσης, πρέπει να έχουμε κλείσιμο αρχικά πάνω από τις 1160 μονάδες. Δεν είμαστε μακριά από αυτό το στόχο αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει ιδιαίτερη πρόθεση από τους αγοραστές να οδηγήσουν το ΓΔ σ΄αυτά τα επίπεδα.