Σχόλιο 21 Φεβ

22/02/2014 21:07

Η συνεδρίαση της Παρασκευής ήταν η τρίτη πτωτική συνεδρίαση από την διάσπαση του σχηματισμού συσσώρευσης και είχε μερικά ενδιαφέροντα τεχνικά χαρακτηριστηκά. Αν και ενδοσυνεδριακά υποχώρησε κάτω από το όριο των 1240 μον τελικά το κλείσιμο ήταν αρκετά πάνω από αυτό το επίπεδο πράγμα που μας έδειξε μια έστω και προσωρινή στήριξη στο πρόσφατο χαμηλό (1240 μον) και στην περιοχή του ΑΚΜΟ30 που βρέθηκε στις 1234 μονάδες. Για χάρη της απλότητας αφαιρέθηκαν μερικές από τις γραμμές και προστέθηκαν μερικές άλλες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τη συνέχεια.

Κύριες αντιστάσεις σε περίπτωση ανοδικής κίνησης η Τ3 και το πρόσφατο υψηλό R2 (1287).

Κύριες στηρίξεις σε περίπτωση συνέχισης της καθόδου η S2 (1240) και οι ΑΚΜΟ30,20,50 ημερών.

Ο MACD αν δεν ακολουθήσει μιά ισχυρή ανοδική συνεδρίαση θα δώσει σήμα εξόδου ενώ ο RSI υποχώρησε χαμηλότερα (53,5).

Η εικόνα των δύο τελευταίων συνεδριάσεων (σχεδόν ταυτόσημο κλείσιμο και κεριά τύπου "ντοτζι" και σχεδόν "ντοτζι" το δεύτερο) μας προδιαθέτει για μιά περιορισμένη ανοδική αντίδραση την Δευτέρα μπορεί και ενδοσυνεδριακή. Ίσως να είχαμε προσδοκία για κάτι καλύτερο αλλά στο εβδομαδιαίο διάγραμμα η εικόνα είναι άσχημη. Το κερί της τελευταίας εβδομάδας έδωσε ένα σχηματισμό "τασούκι" αφού έκλεισε κάτω από το άνοιγμα της προηγούμενης και αυτός ο σχηματισμός έχει πολύ ισχυρή καθοδική πρόγνωση. 

Συμπέρασμα: Ημερήσιο και εβδομαδιαίο διάγραμμα δεν μας δίνουν ταυτόσημα στοιχεία για τη συνέχεια. Είναι πιθανό να έχουμε ανοδική αντίδραση αλλά τελικά η εβδομάδα να κλέισει χαμηλότερα από την περασμένη. Όποια ανοδική αντίδραση εμφανιστεί δεν πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη αν δεν δώσει κλεισίματα πάνω από την Τ3 και R2 όπου αλλάζει και η εικόνα και στο εβδομαδιαίο διάγραμμα.