Σχόλιο 21-22 Μαϊ

22/05/2014 22:51

Αναγκαστική η απουσία χθές λόγω ανωτέρας βίας αλλά επανέρχομαι σήμερα με πλήρες σχόλιο αφού πλέον βρίσκομαι εντός έδρας.

Τρίτη κατά σειρά ανοδική συνεδρίαση η σημερινή και είναι πλέον σίγουρο ότι η πρώτη απόπειρα διάσπασης του επιπέδου κλειδί των 1053 μονάδων απέτυχε και έτσι δεν ενεργοποιήθηκε και το αρνητικό σενάριο της μακροχρόνιας υποχώρησης του ΓΔ. Όπως όμως είναι εύκολα αντιληπτό από το διάγραμμα, η ορμή της τρέχουσας ανοδικής αντίδρασης μειώθηκε και κάπου εδώ είναι πιθανή η αντιστροφή της. Την άποψη αυτή ενισχύει η συνάντηση του ΓΔ με τον ΑΚΜΟ200 ημερών  και την ισχυρή γραμμή λαιμού NL2 που θα λειτουργήσουν ως αντιστάσεις αυτή τη φορά.

 

 Αυτός είναι και ο λόγος που παραπάνω μιλήσαμε για πρώτη απόπειρα. Πιθανότατα θα ακολουθήσει και δεύτερη  τα χαρακτηριστηκά της οποίας θα επηρεάσουν τη συνέχεια. Χωρίς να εξετάσουμε από τώρα τα πιθανά χαρακτηριστηκά της (όγκοι, διασπορά στο ταμπλώ κτλ) αποτυχημένη δεύτερη προσπάθεια θα σημαίνει με μεγάλες πιθανότητες την έναρξη ανοδικής κίνησης που στη συνέχεια θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε, οριοθετήσουμε και να θέσουμε στόχους τερματισμού της ανάλογα με την εξέλιξη της κίνησης του ΓΔ.   

Αποκλείεται να μην υπάρξει δεύτερη προσπάθεια;  Όχι βέβαια κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποκλειστεί αλλά δεν είναι το πιό πιθανό και στην πραγματικότητα δεν το θέλουμε. Αν δεν υπάρξει δεύτερη επιβεβαίωση της ισχύος της στήριξης σ΄αυτά τα επιπέδα και ακολουθήσει συνεχόμενη ανοδική κίνηση είναι πιθανότερο να τελειώσει νωρίτερα από ότι θα συμβεί στην πρώτη περίπτωση. 

Ο αστάθμιτος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τη "φυσιολογική" εξέλιξη της πορείας του ΓΔ είναι φυσικά το αποτέλεσμα των εκλογών. Επειδή όμως ούτε το αποτέλεσμα ξέρουμε άλλα ούτε σε ποιό βαθμό έχει προεξοφληθεί το όποιο πιθανό αποτέλεσμα, στο διάγραμμα του ΓΔ, είμαστε υποχρεωμένοι να αγνοήσουμε τον παράγοντα εκλογές και να εστιάσουμε μόνο σ΄αυτά που μας δείχνουν τα διαγράμματα.