Σχόλιο 22 Νοε - Εβδ 18-22 Νοε

23/11/2013 15:05

Η Παρασκευή μας επιφύλασε μια έντονα ανοδική συνεδρίαση με καλό όγκο αν και δεν υπήρχε διασπορά της κίνησης σε μεγάλο μέρος του ταμπλό.

Τεχνικά βρισκόμαστε στην πρώτη εβδομάδα μετά την έναρξη της διόρθωσης που έχουμε ένα καλό κερί σε σχηματισμό "διαμπερούς" με το μαύρο κερί της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό από μόνο του είναι ένδειξη οτι η βραχυπρόθεσμη καθοδική πορεία αναστράφηκε. Οι πιθανότητες συνέχισης ανοδικά την επόμενη εβδομάδα  είναι 65% περίπου.

Επιπλέον είχαμε σαφή κίνηση πάνω από τους ΑΚΜΟ (10,20 και 30 ημερών ) που μέχρι την Παρασκευή πίεζαν τις τιμές και το σημαντικότερο διάσπαση του άνω ευρους του διορθωτικού τριγώνου και ουσιαστικά μερική επιβεβαίωση του σεναρίου 2 ακριβώς την τελευταία ημέρα του χρονικού περιθωρίου ισχύος του που είχαμε θέσει.

Γιατί λέμε μερική επιβεβαίωση; Γιατί χρειαζόμαστε 3 ημέρες παραμονή εκτός του τριγώνου για να μιλάμε για πλήρη επιβεβαίωση της ανοδικής κίνησης.

Σύμφωνα με το σενάριο 2 η ανοδική κίνηση που θα ακολουθήσει θα είναι το κύμα 5 του (3) αλλά υπάρχει περίπτωση το κύμα 5 να καθυστερήσει λίγο ακόμη. Τα εμπόδια που έχουμε πηγαίνοντας προς τα πάνω είναι το άνω εύρος του πλαγιοκαθοδικού καναλιού  που τη Δευτέρα θα βρίσκεται στις 1186 μονάδες και το πρόσφατο υψηλό των 1202 μονάδων. Μετά από αυτό το εμπόδιο οι πιθανότητες να είναι κύμα 5 η ανοδική κίνηση είναι πάνω απο 85% και έχει σαν πρώτο στόχο τις 1315 μονάδες και μετά τις 1430 μονάδες (100% και 162% του κύματος 1).

Πρακτικά τι κάνουμε;

Επιλεγμένες τοποθετήσεις (long) σε μετοχές που επέδειξαν αντοχή στην διόρθωση σε δύο φάσεις: Φ1  Τώρα με στενό στοπ την επανείσοδο στο σχηματισμό του τριγώνου και παραμονή εκεί για 2 ημέρες και τον ΑΚΜΟ20 ημερών στην συνέχεια όσο εξελίσεται η ανοδική πορεία. Φ2 Πυραμίδωμα (νέες τοποθετήσεις) όταν σημειωθούν νέα υψηλά (>1202 μον) και στόπ στις 1202 μονάδες αρχικά και στον ΑΚΜΟ20 ημερών στη συνέχεια (όταν ΑΚΜΟ20>1202 ). Σταδιακή έξοδο από την αγορά με διάσπαση του ΑΚΜΟ10 μετά την επίτευξη του ενός εκ των δύο στόχων και επανεξέταση της πορείας του ΓΔ. 

Η παραπάνω στρατηγική δεν επιτυγχάνει φυσικά το μέγιστο κέρδος αλλά ανοίγει θέσεις από την αρχή σχεδόν στην ανοδική αγορά χωρίς να προκαλεί μεγάλες ζημιές σε περίπτωση που αποδειχθεί "παγίδα ταύρων" (bull trap). 

Τονίζεται οτι η παραπάνω στρατηγική δεν αποτελεί πρόταση επενδυτικής συμπεριφοράς αλλά απλή προσωπική προσέγγιση της αγοράς και ο κάθε επενδυτής αποφασίζει και πράττει σύμφωνα με την γνώμη του και το επενδυτικό του προφίλ.