Σχόλιο 22-10-2014

22/10/2014 23:08

Μικρή, ήπια διόρθωση έδωσε η σημερινή συνεδρίαση που μπορούμε να πούμε ότι ήταν αναμενόμενη και απαραίτητη.

Ο ΓΔ βρίσκεται αντιμέτωπος αύριο με την σημαντική αντίσταση του ΑΚΜΟ20 όπου θα κριθεί η συνέχιση ή όχι της ανοδικής πορείας. 

Αν όμως ο ΓΔ υποχωρήσει χαμηλότερα απαγορεύεται να κλείσει κάτω από τις 969 μονάδες.

Η πιθανότητα εμφάνισης ακόμη μίας ελαφρά καθοδικής ημέρας είναι αρκετά μεγάλη και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή τα χαρακτηριστηκά του 30λεπτου διαγράμματος της πρόσφατης ανόδου όπου: α) διασπάστηκε η ανερχόμενη γραμμή τάσης β) βρίσκεται υπο κατασκευή ένας σχηματισμός ΩΚΩ με γραμμή λαιμού στις 987 μονάδες η διάσπαση της οποίας οδηγεί το ΓΔ στις 970 μονάδες.

Καλό βράδυ στους φίλους της ιστοσελίδας