Σχόλιο 23-09-14

23/09/2014 21:41

Τελικά η αγορά επιφύλασε μιά δυσάρεστη έκπληξη. Ενώ περιμέναμε να υπάρξει μια εκμεταλλέυσιμη ανοδική αντίδραση 2-3 ημερών τελικά αυτή ολοκληρώθηκε όπως αποδείχτηκε μέσα σε μία μόνο συνεδρίαση με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να ενεργοποιήσουμε στοπ και να πραγματοποιήσουμε κλέισιμο θέσεων με μικρές ζημιές. Οι μικρές ζημιές όμως είναι αναπόφευκτο μέρος του παιχνιδιού και η σημερινή συνεδρίαση μας αναγκάζει να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας και να οργανωθούμε για να αντιμετωπίσουμε τη συνέχεια.

Μέχρι στιγμής δεν ανατρέπεται η αρχική μας θεώρηση ότι βρισκόμαστε σε κύμα 2 ή Β. Τα νέα στοιχεία είναι η επιστροφή κάτω από την Κ1 και η νέα κατερχόμενη Κ2. Στα δυσμενή στοιχεία έρχεται να προστεθεί η καθοδική διάσπαση της ανερχόμενης Α1 και ο καθοδικός σχηματισμός των κεριών (τρία μέσα κάτω) των τριών τελευταίων συνεδριάσεων. Όλα τα παραπάνω προδιαθέτουν για καθοδική συνέχεια. 

Αν και εμπεριέχει αρκετό ρίσκο να προχωρήσουμε σε περεταίρω αρίθμηση των κυμάτων, θα το δοκιμάσουμε χωρίς να στηρίξουμε σ΄αυτή την εκτέλεση κάποιας πράξης αλλά με σκοπό να έχουμε ένα πρόχειρο "χάρτη" για τη  συνέχεια. 

Περιμέναμε ένα τρικυματικό 2 ή Β. Υποθέτουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί τα a και b και βρισκόμαστε στο c που θα είναι 50% (1102 μον. ολοκληρώθηκε;;;) ή 61,8% (1090 μον.) ή 100% (1053 μον.) του a. Ακόμη πιό επισφαλές είναι να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε την κυματική θέση του ΓΔ μέσα σε αυτό το υποτιθέμενο c. Θα αναρτήσουμε απλά ένα διάγραμμα (ημίωρο) χωρίς ιδιαίτερο σχολιασμό αφού είναι μιά απλή υπόθεση.

Η θέση μου απέναντι στην αγορά μετά τη σημερινή έξοδο είναι η αναμονή αν και υπάρχουν πιθανότητες για ανοδική αντίδραση. Αν επιβεβαιωθούν οι παραπάνω υποθέσεις μετά την επίτευξη κάποιου από τους παραπάνω στόχους για το τρέχον c η νέα είσοδος στην αγορά πρέπει να γίνει σταδιακά και με περιορισμένο κεφάλαιο με την ανοδική διάσπαση των Κ1 και Κ2. Μεγαλύτερες θέσεις θα πρέπει να ανοίξουν μετά την ανοδική διάσπαση των ΚΜΟ. 

Καλό βράδυ στους φίλους της ιστοσελίδας.