Σχόλιο 24-10-14

25/10/2014 22:56

Μία ακόμη πονηρή συνεδρίαση είχαμε την Παρασκευή.

Ο ΓΔ ξεκίνησε με δύναμη και μέσα σε μισή ώρα έφτασε στο υψηλό της ημέρας (1008,44) αλλά μετά ακολούθησε πτώση του τζίρου και υποχώρηση των τιμών φτάνοντας να περάσει σε αρνητικό πρόσημο και στο χαμηλό των 983 μονάδων. Την τελευταία ώρα της συνεδρίασης ανέκαμψε και έκλεισε ελαφρά θετικά (+0,13% 991,33 μονάδες).

Αναλύοντας την τεχνική εικόνα του ΓΔ καταλήγουμε στα εξής:

α) Η βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση που ξεκίνησε από τις 850 μονάδες έχει διακοπεί καθώς ο ΓΔ έφτασε σε σημαντικές τεχνικές αντιστάσεις (ΑΚΜΟ20 και Κ2) καθώς και στο ψυχολογικό όριο των 1000 μονάδων.

β) Η παραπάνω αναφερόμενη τάση δεν έχει αντιστραφεί σε καθοδική καθώς διατηρήθηκε η διακύμανση του ΓΔ αλλά το σημαντικότερο τα κλεισίματα των τριών τελευταίων ημερών πάνω από τις 969 μονάδες ( μέσο του μεγάλου άσπρου κεριού). Έτσι δεν υπάρχει αντιστρεπτικός σχηματισμός και βρισκόμαστε σε μιά φάση αναμονής.

γ) Η τελευταία συνεδρίαση ήταν ουσιαστικά ανοδική αφού έκλεισε με θετικό πρόσημο αλλά είχε και υψηλότερο υψηλό/ υψηλότερο χαμηλό.

Για τη συνέχεια οι πιθανότητες είναι σχεδόν μοιρασμένες. Ο ΓΔ μπορεί να μας δώσει ένα σχηματισμό συνέχισης της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης   αλλά μπορεί να μας δώσει και ένα σχηματισμό αντιστροφής. Ας δούμε αναλυτικά τους πιθανούς σχηματισμούς που μπορεί να εμφανιστούν αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα ήταν σωστό να τους ερμηνεύσουμε.

Σχηματισμοί Συνέχισης  (Αγγλική ορολογία/Ελληνική απόδοση - μετάφραση από τα ιαπωνικά):

i. Mat hold / στρώσιμο χαλιού

Για να ολοκληρωθεί αυτός ο σχηματισμός πρέπει να εμφανιστεί ένα μεγάλο άσπρο κερί που θα ανοίξει στα τρέχοντα επίπεδα και θα κλείσει με νέο υψηλό κλείσιμο.

wealthv.com/charting/candelstick/candlesticker/bullish/bullish_mat_hold.htm

ii Gapping plays / Χασματοπαιχνίδια

Σχεδόν ο ίδιος σχηματισμός με τον προηγούμενο με τη διαφορά ότι υπάρχει χάσμα στο άνοιγμα της τελευταίας ημέρας με όλο το σχηματισμό.

www.finvids.com/Candlestick-Chart/High-Price-Low-Price-Gapping-Play

Σχηματισμός αντιστροφής

Top tower / Πύργος κορυφής

Για να ολοκληρωθεί αυτός ο σχηματισμός καθοδικής αντιστροφής πρέπει να εμφανιστεί ένα μεγάλο καθοδικό κερί που θα ανοίξει στα τρέχοντα επίπεδα και θα κλείσει κοντά στο άνοιγμα του μεγάλου άσπρου κεριού της περασμένης Τρίτης.

www.finvids.com/Candlestick-Chart/Tower-Top-Bottom

Μετά τα παραπάνω όπως είναι φυσικό δεν μπορούμε να μεταβάλουμε τη θέση μας απέναντι στην αγορά μέχρι να ολοκληρωθεί κάποιος σχηματισμός. Η βασική μας θέση παραμένει η αναμονή (stay in cash) ενώ δεν έχουν μεταβληθεί και οι θέσεις long που βρίσκονται στο 20% του χαρτοφυλακίου. Σε περίπτωση εμφάνισης σχηματισμού συνέχισης και ταυτόχρονης διάσπασης του ΑΚΜΟ20 και της Κ2 οι θέσεις long θα ενισχυθούν κατά 5-10% ενώ σε περίπτωση εμφάνισης αντιστρεπτικού σχηματισμού οι long θέσεις θα μειωθούν κατά αντίστοιχο ποσοστό ή θα ανοίξουν θέσεις short αντιστάθμισης, ίσες, σε πρώτη φάση, με το 50% των θέσεων long.

 

Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα

 

ΥΓ. Οι σχηματισμοί που παρουσιαστηκαν παραπάνω δεν είναι απαραίτητο να εμφανιστούν όπως ακριβώς φαίνονται στα σχήματα αλλά στην πραγματικότητα έχουν μικρές διαφοροποιήσεις. π.χ καθοδικό στρώσιμο χαλιού / mat hold είχαμε στο ΓΔ από 7/10 μέχρι 14/10 όπου η καθοδική τάση συνεχίστηκε.