Σχόλιο 25 Απρ

25/04/2014 19:34

Συνεδρίαση αναμονής η σημερινή αφού ο τζίρος ήταν περιορισμένος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες αλλά και το εύρος της διακύμανσης της τιμής του ΓΔ εντός του χθεσινού εύρους (χαμηλότερο υψηλό και υψηλότερο χαμηλό). Αυτό μας δείχνει ότι παρά το αρνητικό πρόσημο ουσιαστικά η σημερινή συνεδρίαση δεν είχα κατεύθυνση. Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της ημέρας, η στήριξη που βρήκε ο ΓΔ στην R1219, στήριξη που πρέπει να επιβεβαιωθεί την ερχόμενη εβδομάδα για να θεωρηθεί αξιόπιστη. Διαγραμματικά δεν είχαμε κάποιο άλλο στοιχείο που να είναι άξιο αναφοράς.

Ο MACD διατηρεί το πωλητικό σήμα ενώ ο RSI βρίσκεται εκτός υπερπουλημένης περιοχής (38,4) γεγονός που αφήνει περιθώρια για κίνηση χαμηλότερα.

Εδώ που βρισκόμαστε θα ήθελα να παρουσιάσω τα αποτελέσματα που μου έδωσε ένα πειραματικό μαθηματικό μοντέλο που μελετώ την τρέχουσα περίοδο και που βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης και βελτίωσης. Τονίζω ότι πρόκειται για πειραματικό μοντέλο και ότι δεν το έχω αξιολογήσει ακόμη ώς αξιόπιστο για να στηρίξω πάνω σ' αυτό την επενδυτική μου συμπεριφορά αφού άλλες φορές δίνει προβλέψεις με ακρίβεια στο χρόνο και στις τιμές και άλλες με αρκετή απόκλιση στο χρόνο ή στις τιμές ή σπάνια και στα δύο, ώστε να μην αξίζει η εφαρμογή του. 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο η τρέχουσα διορθωτική φάση, με την προϋπόθεση ότι δεν θα σημειώθεί νέο τοπικό υψηλό (1260 μονάδες), θα τελειώσει σε 18 χρηματιστηριακές ημέρες (  22 Μαϊου !!! ) στις 1163 μονάδες. Για να επαληθευθεί αυτή η πρόβλεψη σημαίνει ότι η επόμενη περίοδος θα είναι μία περίοδος με χαμηλές διακυμάνσεις, αρκετές εναλλαγές προσήμου και πιθανόν αρκετά χαμηλούς τζίρους αφού 18 χρηματιστηριακές ημέρες είναι μεγάλος χρόνος. Η αγορά φυσικά παραμένει απρόβλεπτη και οι πιθανότητες επαλήθευσης παραμένουν χαμηλές απλά ήθελα να μοιραστώ με τους αναγνώστες της ιστοσελίδας την εξέλιξη μιας ερευνητικής προσπάθειας.