Σχόλιο 25-11-14

25/11/2014 20:08

Στο χθεσινό σχόλιο είχαμε αναφέρει ότι κλείσιμο κάτω από 978 μονάδες θα μας οδηγήσει άμεσα στην περιοχή 940-950 και ότι οι όγκοι θα είναι αυτοί που θα μας δείξουν αν πρόκειται για νέα καθοδική κίνηση ή υποχώρηση για "χώνεμα" τιμών. Η σημερινή συνεδρίαση είχε όλα τα χαρακτηριστηκά για να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι η πρόσφατη ανοδική κίνηση τερματίστηκε. Αν η αγορά θέλει να αντιστρέψει αυτή την εικόνα πριν δοκιμαστούν οι ΑΚΜΟ20 και 30 ημερών τότε από αύριο κιόλας πρέπει ο ΓΔ να βρεθεί πάνω από τις 974 μονάδες που βρίσκεται το σημείο ακύρωσης του καθοδικού σχηματισμού. 

Με βάση βέβαια τη σημερινή εικόνα το πιθανότερο είναι να συνεχιστεί η προς τα κάτω πορεία και αφού διασπαστεί η ασθενής Α1 (950) να δοκιμαστούν οι ΑΚΜΟ20 και 30 ημερών. Η αντοχή τους ως στηρίξεις θα καθορίσει και την μεσοπρόθεσμη συνέχεια αφού αν διασπαστούν καθοδικά οι επόμενες στηρίξεις βρίσκονται πολύ χαμηλότερα (850-870 μονάδες).

   

Επαφή και αδυναμία καθοδικής διάσπασης των ΑΚΜΟ20 και 30 ημερών είναι δυνατό σήμα long που μπορεί να οδηγήσει το ΓΔ μέχρι τις 1040 ή ακόμη και στις 1080-1090 μονάδες που βρίσκεται το πάνω όριο του καθοδικού καναλιού στο οποίο έχουμε μπεί από την άνοιξη. Διάσπαση των ΑΚΜΟ 20 και 30 ημερών θα σηματοδοτήσει έναρξη νέας καθοδικής κίνησης που πιθανόν να οδηγήσει το ΓΔ σε επίπεδο 7ΧΧ μονάδων.

Καλό βράδυ στους φίλους της ιστοσελίδας