Σχόλιο 26-09-14

28/09/2014 20:25

Με παραμονή πάνω από το ελάχιστο παραδεκτό επίπεδο υποχώρησης συνέχισε την Παρασκευή ο ΓΔ. Η διακύμανση της ημέρας μας έδωσε ένα άσπρο ανοδικό σφυρί το οποίο μας δίνει ελπίδες για μιά ανοδική συνεδρίαση τη Δευτέρα αλλά δεν μπορεί από μόνο του να αποτελέσει αιτία αντιστροφής της τάσης. Το πρώτο σημάδι αντιστροφής θα το πάρουμε άν αυτή η ανοδική συνεδρίαση (....αν έρθει και δεν συνεχίσουμε χαμηλότερα.....) μας δώσει κλείσιμο πάνω από 1102 μονάδες που είναι το μέσο του προηγούμενου μαύρου σώματος.

Παραμένουμε σε αναμονή εκτός αγοράς και αναμένουμε σχηματισμό αντιστροφής και ανοδική διάσπαση των Κ1 και Κ2 για τοποθετήσεις long. Δεν υπάρχει ένδειξη για short πρίν δούμε κλείσιμο κάτω από 1040 μονάδες.

Καλό βράδυ στους φίλους της ιστοσελίδας.