Σχόλιο 26-11-14

26/11/2014 19:24

Με μια συνεδρίαση με μεγάλο εύρος ημερήσιας διακύμανσης σχεδόν 4% συνεχίστηκε η πορεία του ΓΔ και πραγματοποίησε με σχετική ακρίβεια ότι είχαμε περιγράψει στο χθεσινό σχόλιο. Αρχικά κινήθηκε καθοδικά , διέσπασε την ασθενή στήριξη των 950 πλησίασε στην περιοχή των ΑΚΜΟ20 και 30 ημερών, πλησιάζοντας τον τελευταίο σε απόσταση 5 μονάδων και στη συνέχεια αντέστρεψε κλείνοντας 2 μονάδες πάνω από το σημείο ακύρωσης του χθεσινού καθοδικού σχηματισμού. Όλα αυτά τα είχαμε χαρακτηρίσει ως δυνατό σήμα long. 

Το σημα όντως δόθηκε αλλά υπάρχουν δύο ποιοτικά χαρακτηριστηκά που πρέπει να συνεκτιμηθούν πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Το πρώτο είναι το σχεδόν +10% της Τ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ που αποτέλεσε τον κύριο παράγοντα ανόδου του ΓΔ χωρίς όμως να ακολουθεί ο υπόλοιπος τραπεζικός κλάδος και το δεύτερο ο μικρότερος τζίρος από την χθεσινή ημέρα. 

Για τους γρήγορους και αποφασισμένους να αναλλάβουν λίγο μεγαλύτερο ρίσκο  η αγορά είναι ανοδική και δικαιολογούνται long θέσεις με στοπ στην διάσπαση των ΑΚΜΟ 20,30 ημερών. Οι διαδοχικοί στόχοι είναι οι 1025, 1040 και το πάνω μέρος του καθοδικού καναλιού (1087 την ερχόμενη Δευτέρα). 

Για τους συντηρητικούς  απαιτείται να σημειωθεί νέο υψηλό κλέισιμο (>996 μονάδες) για να τοποθετηθούν long γεγονός βέβαια που σε συνδυασμό με τις τιμές στόχους δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια κέρδους αν δεν επιτευχθούν τουλάχιστον οι δύο τελευταίοι.

Λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν παραπάνω πρέπει να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο η αυριανή ημέρα να ακυρώσει το σήμα long. Αυτό θα συμβεί αν ο ΓΔ κλέισει κάτω από 969 μονάδες. 

Στηρίξεις και αντιστάσεις, καθώς και τα επίπεδα επιβεβαίωσης και ακύρωσης της long σηματοδότησης φαίνονται στην παρακάτω εικόνα

Η καθοδική διάσπαση των 969 μονάδων δεν αποτελεί σηματοδότηση για κλέισιμο long θέσεων που έχουν ανοίξει χαμηλότερα (π.χ. στις 890 μονάδες), ούτε για άνοιγμα short θέσεων. Για κάτι τέτοιο απαιτείται καθοδική διάσπαση των ΑΚΜΟ20 και 30 ημερών

Καλό βράδυ στους φίλους της ιστοσελίδας.