Σχόλιο 3 Απρ

03/04/2014 20:22

Η τελική εικόνα της σημερινής συνεδρίασης είναι ενδεικτική του κλίματος αναταραχής και αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά. Το μεγάλο μαυρο κερί (μεγάλο μαυρο καπάκι στα προηγούμενα άσπρα σώματα) που συνδυάζεται και με αρκετά μεγάλο όγκο τεχνικά δίνει σηματοδότηση για εκκίνηση καθοδικής κίνησης. Όμως αναλύοντας την συνεδρίαση εγείρονται επιφυλάξεις αφού μπορεί το τελικό κλείσιμο -2.2% να είναι πολύ αρνητικό, ο όγκος όμως κατά 40% οφείλεται σε συναλλαγές της ΑΛΦΑ που σημείωσε άνοδο 4,9%!

Παρατηρώντας το διάγραμμα επιβεβαιώνεται η λήξη της βραχυπρόθεσμης ανοδικής κίνησης (27/3-2/4) χωρίς όμως να σηματοδοτείται κάτι για τη συνεχεια αφού καμία από τις στηρίξεις δεν έχει διασπαστεί. Παραμένουν και στηρίζουν ο ΑΚΜΟ30, η Τ1 και η πολύ σημαντική S5(1306).

Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν θα συνεχιστεί μια ταραγμένη (πάνω-κάτω) πλάγια κίνηση ή αν θα δημιουργηθεί μιά μεσοβραχυπρόθεσμη τάση που θα μπορούν να εκμεταλλευτούν οι γρήγοροι επενδυτές. Σε κάθε περίπτωση, για τα μικρά χαρτοφυλάκια, πρώτος στόχος πρέπει να είναι η προστασία των κερδών της περασμένης περιόδου και η μικρή έκθεση στην αγορά μέχρι το ξεκαθάρισμα του τοπίου.