Σχόλιο 30 Απρ

01/05/2014 22:02

Μετά την ανακοπή της καθοδικής πορείας του ΓΔ με την σταθεροποιητική συνεδρίαση της Τρίτης, ακολούθησε μια εντυπωσιακή ανοδική συνεδρίαση που σηματοδότησε την αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης κίνησης του ΓΔ σε ανοδική. Το αν είναι δυνατό να συνεχιστεί αυτή η πορεία του ΓΔ και να δημιουργηθεί μια έστω και βραχυπρόθεσμη τάση θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Αν και η άνοδος της τελευταίας συνεδρίασης του Απριλίου ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και από πλευράς εύρους αλλά και από πλευράς τζίρου τα ποιοτικά της χαρακτηριστηκά δεν ήταν και τόσο καλά. Το 40% περίπου του τζίρου ήταν πακέτο στην ΕΥΔΑΠ στο -12,5%!! από την τιμή κλεισίματος. Το +3,09% του ΓΔ οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στην εντυπωσιακή άνοδο του ΟΤΕ (8,4%) ενώ άλλες μετοχές του 25αρη ακολούθησαν ανοδικά αλλά όχι με τον ίδιο εντυπωσιακό τρόπο.

Όπως έχω γράψει σε προηγούμενα σχόλια, για να πούμε ότι έχει ξεκινήσει μιά καινούρια ανοδική κίνηση θα πρέπει να σημειωθεί τουλάχιστον νέο τοπικό υψηλό (1262 μον.). Όταν θα συμβεί αυτό τότε θα εξετάσουμε τυχόν προοπτικές για παραπάνω. Μέχρι τότε (μπορεί να γίνει και αύριο αυτό) και εξετάζοντας βραχυπρόθεσμα την κίνηση του ΓΔ, αύριο το άνοιγμα θα είναι πιθανότατα έντονα ανοδικό. Αν στη συνέχεια βρεθούν τα "καύσιμα" και διατηρηθεί η άνοδος, μπορεί το τοπικό χαμηλό της Τρίτης να ήταν το τέρμα της πρώτης φάσης της διόρθωσης.