Σχόλιο 30-10-14

30/10/2014 22:08

Καθοδική συνέχεια είχαμε στη σημερινή συνεδρίαση για το ΓΔ ο οποίος εφτασε να υποχωρεί μέχρι και τις 886 μονάδες ενώ από το μέσο της συνεδρίασης και μετά περιόρισε τις απώλειες κλέινοντας τελικά πάνω από τις 900 μονάδες.

Στη συνέχεια με αρκετά μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης μιας ενδιάμεσης ανοδικής ανάπαυλας από αύριο ή τη Δευτέρα, μάλλον θα δοκιμάσει και πάλι την κάτω bolinger και πιθανόν το κάτω όριο του καθοδικού καναλιού στο οποίο στηρίχθηκε στα μέσα του μήνα. Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική οπότε η στρατηγική μας παραμένει η παραμονή στην ασφάλεια των μετρητών (stay in cash). 

Αναζητούμε στήριξη του ΓΔ για άνοιγμα βραχυπρόθεσμων μικρών θέσεων long (<10% χαρτοφυλακίου).

Αναζητούμε σε περίπτωση αναπήδησης του ΓΔ την επιβεβαίωση αντιστάσεων για άνοιγμα μικρών θέσεων short (<10%-20% χαρτοφυλακίου).

Στηρίξεις και αντιστάσεις για τις βραχυπρόθεσμες και μικρές σε μέγεθος θέσεις όπως παρακάτω:

Καλό βράδυ στους φίλους της ιστοσελίδας.