Σχόλιο 31 Ιαν

31/01/2014 21:21

Δεύτερη ανοδική συνεδρίαση η σημερινή, με μέτριο αλλά όχι απογοητευτικό τζίρο. Αν θέλουμε να έχουμε συνέχεια βέβαια, πρέπει να ενισχυθεί και να έχουμε συνεδριάσεις στα 100 εκ. Ας δούμε τα τεχνικά στοιχεία της ημέρας. 

Θετικά 

Δευτερό κλείσιμο, σαφές αυτή τη φορά, πάνω από τη C3 που πλέον τη θεωρούμε ξανά επιβεβαιωμένη γραμμή στήριξης και δεν πρέπει να χαθεί.

Ανοδική διάσπαση της κατερχόμενης Τ3 που σημαίνει την παύση (προσωρινή ή μεγαλύτερης διάρκειας) της καθοδικής τάσης

Κλείσιμο πάνω από τις 1170 μονάδες

Αρνητικά

Δεν μπόρεσε ο ΓΔ να απειλήσει το χάσμα (1178-1184) και μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρή αντίσταση για την συνέχεια.

Δεν είχαμε ικανοποιητικό τζίρο που να αφήνει υποσχέσεις για τη συνέχεια.

Από τα κριτήρια που είχαμε θέσει χθές για να μιλήσουμε για έναρξη βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης ικανοποιήθηκε το ένα (η διάσπαση της κατερχόμενης) και αναμένουμε να γεμίσει το χάσμα την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα να μην γεμίσει το χάσμα αλλά να έχουμε τη Δευτέρα ένα ανοδικό χάσμα αυτή τη φορά. Αυτό θα μας δώσει το σχηματισμό του "Νησιού" στο ημερήσιο διάγραμμα και άν η επόμενη εβδομάδα είναι ανοδική θα μας δώσει "πρωινό αστέρι" σε συνδυασμό με ανοδικό "άσπρο σφυρί" στο εβδομαδιαίο γράφημα που είναι και οι δύο ανοδικοί σχηματισμοί.

                Ιαν 14                                               Ιαν 12                              Ιουν 12

Στο πρόσφατο παρελθόν, σε εβδομαδιάιο γράφημα, πρωινά αστέρια είχαμε τον Ιαν του 12 που μας έδωσε 200 μονάδες (περίπου 30%) άνοδο και τον Ιούνιο του 12 που δεν χρειάζεται να αναφέρω τι ακολούθησε αφού τότε είχαμε τα ιστορικά χαμηλά του ΧΑΑ. Βέβαια για να μην δημιουργηθούν αβάσιμες προσδοκίες, στις δύο αυτές περιπτώσεις είχε προηγηθεί μακροχρόνια πτώση και όχι μόνο δύο εβδομάδων όπως έχουμε στην τρέχουσα περίπτωση αλλά αυτό δεν αλλάζει την προοπτική του σχηματισμού.

Οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να έχει τελειώσει το Α του διορθωτικού σχηματισμού. Παίρνωντας αυτό το σενάριο ώς πιθανότερο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ανοδικό Β που μάλλον βρισκόμαστε στην αρχή του, περιμένουμε να τελειώσει στις 1210 ή 1234 ή 1260 μονάδες σχηματίζοντας τρία κύματα. Δεν έχει αλλάξει η εκτιμησή μας άρα δεν αλλάζει και η στρατηγική μας.