Σχόλιο 31-10-14

31/10/2014 22:54

Η σημερινή συνεδρίαση δεν πρόσθεσε κάτι στην μεσοπρόθεσμη εικόνα του ΓΔ. Η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει καθοδική παρά την μέτρια ανοδική κίνηση που συνοδεύτηκε με αξιόλογο όγκο. Οι ΑΚΜΟ βρίσκονται πάνω από το ΓΔ και οι Bolinger Bands ακολουθούν την πτωτική κίνηση. Ο ΓΔ παραμένει εντός του πλαγιοκαθοδικού καναλιού ενώ ο RSI14 εκτός υπερπουλημένης ζώνης αλλά κοντά σε αυτή (35).

Η μεσοπρόθεσμη θέση μας είναι εκτός αγοράς (stay in cash). Μεσοπρόθεσμες θέσεις long θα ανοίξουν με την ανοδική διάσπαση του ΑΚΜΟ20 και θα διπλασιαστούν με την ανοδική διάσπαση του σχηματισμού τριγώνου που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Στοπ το κάτω όριο του τριγώνου. Αντίστοιχα μεσοπρόθεσμες θέσεις short θα ανοίξουν στην καθοδική διάσπαση του τριγώνου. Στοπ ο ΑΚΜΟ20 ημερών.

Η βραχυπρόθεσμη εικόνα του ΓΔ επίσης δεν έχει αλλάξει. Το κλείσιμο ακριβώς κάτω από την Κ1 και ακριβώς στην πρώτη αντίσταση που παρουσιάσαμε στο χθεσινό διάγραμμα βραχυπρόθεσμων στηρίξεων αντιστάσεων. Αυτό θα δικαιολογούσε το άνοιγμα μικρών short θέσεων αλλά το θετικό πρόσημο σε συνδυασμό με την μικρή απόσταση από το κάτω όριο του τριγώνου δεν επιτρέπει την ανάληψη του σχετικού ρίσκου.

Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζονται οι βραχυπρόθεσμες στηρίξεις και αντιστάσεις για την συνεδρίαση της Δευτέρας όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τη σημερινή συνεδρίαση. 

Εδώ θα πρέπει να διαχωρίσουμε την επενδυτική τακτική που θα ακολουθήσουμε βραχυπρόθεσμα από αυτή που θα ακολουθήσουμε μεσοπρόθεσμα. Οι παραπάνω στηρίξεις και αντιστάσεις δεν είναι όλες τόσο ισχυρές επομένως η τάση που δημιουργούν είναι ασθενής. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί η αγορά να κινηθεί όπως περιμένουμε αλλά μόνο για μία έως λίγες ημέρες. Φυσικά κάποιες από αυτές έχουν και μεσοπρόθεσμη ισχύ οπότε ο συνδυασμός τους μπορεί να δημιουργήσει μεσοπρόθεσμη τάση (π.χ. στήριξη του ΓΔ στην κάτω πλευρά του τριγώνου "TR bot line" και ανοδική κίνηση στη συνέχεια με διάσπαση του ΑΚΜΟ20).

Καλό βράδυ στους φίλους της ιστοσελίδας