Σχόλιο 4 Απρ

06/04/2014 18:12

Η συνεδρίαση της Παρασκευής έδωσε συνέχεια στην καθοδική πορεία του ΓΔ με μεγάλο τζίρο και την πλειοψηφία των τίτλων να υποχωρούν. Διασπάστηκαν καθοδικά δύο από τις τρείς βασικές στηρίξεις που είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο σχόλιο, ο ΑΚΜΟ30 ημερών και οριακά η Τ1 ενώ έδωσε στήριξη στο ΓΔ η πολύ σημαντική S5 (1306). Ο σχηματισμός στο διάγραμμα, που ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες καθιστά τις συνεδριάσεις της Δευτέρας και της Τρίτης καθοριστικές για τη συνέχεια.

Φαίνεται καθαρά ο σχηματισμός ΩΚΩ και η γραμμή λαιμού. Επιβεβαιωμένη διάσπαση της γραμμής λαιμού  (δύο κλεισίματα κάτω από αυτή και αδυναμία επιστροφής πάνω από αυτή σε τυχόν ανοδική αντίδραση μετά τη διάσπασή της) θα οδηγήσει με μεγάλες πιθανότητες το ΓΔ αρκετά χαμηλότερα αρχικά στον ΑΚΜΟ50 (1280-90) και στη συνέχεια ίσως και στα επίπεδα των 1220-1240 μονάδων. Αντίθετα μια αποτυχημένη προσπάθεια διάσπασης της γραμμής λαιμού θα δώσει σε πρώτη φάση παράταση στην πλάγια κίνηση και σε δεύτερο χρόνο, θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για την έναρξη μιάς νέας ανοδικής τάσης.

Ας δούμε και τη μεγαλύτερη εικόνα.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πιθανόν σηματοδότηση για την συνέχεια της πορείας του ΓΔ οπότε αυτή τη στιγμή χρειάζεται υπομονή,  ετοιμότητα  και προσεκτική επιλογή των τίτλων, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τη δημιουργία κάποιας τάσης με επιτυχία.