Σχόλιο 4 Μαρ

04/03/2014 23:29

Ακόμη μιά ανοδική συνεδρίαση η σημερινή αφού πρώτα είχαμε επιβεβαίωση ως στήριξη της πρώην αντίστασης στις 1287 μονάδες (R2) που από αυριο θα εμφανίζεται ως S4. Πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξουν για τη συνέχεια οι R1 και T1 ως στηρίξεις και η Τ5 ως αντίσταση. Η πιό σημαντική γραμμή τάσης όμως είναι η Τ4 η οποία και αποτελεί το κάτω όριο του τρέχοντος ανοδικού καναλιού. 

MACD και RSI συνέχισαν ανοδικά επιβεβαιώνοντας τη σημερινή κίνηση με τον δεύτερο να απέχει ακόμη από υπεραγορασμένα επίπεδα (65). 

Κυματικά δείχνει να επιβεβαιώνεται το σενάριο που είχε παρουσιαστεί αρκετό καιρό πρίν. Αν είναι έτσι βρισκόμαστε στο 3 του 5 του 3. Αυτό μας δίνει (fibo 100% και 162%) πιθανότητες για ολοκλήρωση του τρέχοντος ανοδικού στις 1395 ή 1500 πρίν δούμε σοβαρή διόρθωση (4 του 5 του 3).