Σχόλιο 7 Απρ

07/04/2014 23:00

Πρώτη από τις κρίσιμες συνεδριάσεις η σημερινή παρότι είχε αρκετά μεγάλο όγκο δεν έδωσε οριστικό σήμα για τη συνέχεια.

Η γραμμή λαιμού του σχηματισμού ΩΚΩ στην οποία αναφερθήκαμε στο προηγούμενο σχόλιο διασπάστηκε μεν, οριακά δε. Αναμένουμε στην αυριανή συνεδρίαση την δευτερη μέρα επιβεβαίωσης ή την διάψευση αυτής της οριακής διάσπασης.

Άξιο αναφοράς είναι ότι η πολύ σημαντική γραμμή S5 (1306) δεν έχει διασπαστεί και παρέχει στήριξη στο ΓΔ.

Η διάσπαση της S5 θα οδηγήσει το ΓΔ στη στήριξη του ΑΚΜΟ50 που έχει να συναντήσει από τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ αν δεν γίνει η διάσπαση είναι πιθανή μιά ανοδική αντίδραση 30-40 μονάδων . Αναμονή λοιπόν με μικρή έκθεση στην αγορά, μέχρι το τοπίο να ξεκαθαρίσει και να έχουμε μια πιό σαφή εικόνα για τη συνέχεια.