Σχόλιο 8 Μαϊ

08/05/2014 21:34

Η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε την ισχύ της TR1 ως γραμμή αντίστασης η οποία σε συνδυασμό με τον ΑΚΜΟ20 ημερών ασκεί πίεση στο ΓΔ και προκάλεσε το σημερινό καθοδικό κλείσιμο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα αφενώς να εξακολουθούμε να εξετάζουμε το σχηματισμό ενός διαγώνιου τελικού τριγώνου πρίν ο ΓΔ αντιστρέψει ανοδικά, αφετέρου να αξιολογήσουμε ως περισσότερο αξιόπιστη την ανοδική διάσπαση της TR1 αν και όταν αυτή συμβεί.

O Macd διατήρησε και σήμερα το αγοραστικό του σήμα ενώ ο RSI στράφηκε εκ νέου καθοδικά χωρίς όμως να απομακρυνθεί πολύ από τις καλές περιοχές (>50). 

Αναμένοντας λοιπόν το τεχνικό σήμα αντιστροφής του ΓΔ και παραμένοντας στην αρχική μας στρατηγική της προστασίας κεφαλαίου και κερδών της προηγούμενης περιόδου μπορούμε να ασχοληθούμε με την επιλογή των τίτλων που θα τοποθετηθεί ο καθένας ψαχνοντας μετοχές που έχουν διατηρήσει τις ισχυρές-σημαντικές στηρίξεις και έχουν αντέξει στην πίεση. Είμαστε σε ετοιμότητα και ερευνούμε την αγορά για τις μετοχές οδηγούς της επόμενης ανοδικής κίνησης τώρα που δεν υπάρχει πίεση και άγχος.