Σχόλιο 9 Απρ

09/04/2014 21:56

Τρίτη ημέρα επιβεβαίωσης της διάσπασης της γραμμής λαιμού του σχηματισμού ΩΚΩ με το τζίρο σε υψηλά επίπεδα αλλά την ορμή της καθόδου να επιβραδύνεται. Η επιβράδυνση αυτή οφείλεται κατα κύριο λόγο στην συνάντηση του ΓΔ με τον ΑΚΜΟ50 ημερών και τη στήριξή του από αυτόν και την S4 όπως ακριβώς είχαμε γράψει στο χθεσινό σχόλιο. Ας δούμε το σχήμα με τις γραμμές στήριξης-αντίστασης και τους ΑΚΜΟ όπου φαίνεται η στήριξη του ΓΔ.

Τα σχόλια που δημοσιεύονται σ΄αυτό τον ιστότοπο γίνεται προσπάθεια να είναι απαλλαγμένα και να μην επηρεάζονται από την τρέχουσα ειδησιογραφία καθώς κάθε είδηση θεωρούμε ότι προεξοφλείται στις τιμές. Με αυτό το σκεπτικό δεν θα λάβουμε υπόψη την είδηση της εξόδου της χώρας στις αγορές και θα προσπαθήσουμε να πιθανολογήσουμε για τη συνέχεια μόνο από την ανάλυση του διαγράμματος.

Είναι ορατή η επιβράδυνση της ορμής της καθόδου και η στήριξη του ΓΔ στον ΑΚΜΟ50 και την S4 επομένως είναι αυξημένη και η  πιθανότητα για μιά ανοδική αντίδραση κάπου εδώ, συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι έχουμε  5 συνεχόμενες  πτωτικές ημέρες. Η ανοδική αντίδραση αυτή θα έχει τέτοιο εύρος ώστε να μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε; 

Η όποια ανοδική αντίδραση είναι πιθανό να τερματιστεί άμεσα στην S5 όπου βρίσκεται και η γραμμή λαιμού του σχηματισμού ΩΚΩ τις επόμενες ημέρες. Αν γίνει αυτό, τότε θα εχουμε πάρει πολύ ισχυρή επιβεβαίωση ότι η μεσοπρόθεσμη τάση εξελίσσεται σε καθοδική.

Αν ο ΓΔ συνεχίσει ψηλότερα τότε θα πρέπει να δούμε την συμπεριφορά του όταν συναντήσει την Τ1 και τους ΑΚΜΟ20,30 ημερών. 

Μπορεί η ανοδική κίνηση (αντίδραση ή κάτι παραπάνω; ) να είναι επικείμενη, όμως αντί για ευκαιρία μπορεί να είναι μια αρκετά επικίνδυνη παγίδα που θα οδηγήσει σε εγκλωβισμούς ή σχετικά μεγάλες απώλειες.