Σχόλιο 9 Δεκ

09/12/2013 19:52

Όταν στο προηγούμενο σχόλιο αναφέραμε οτι περιμένουμε μια ανοδική αντίδραση δεν εννοούσαμε ακριβώς τη μορφή της σημερινής συνεδρίασης. Το ζητούμενο ήταν μια, διάχυτη στο σύνολο των τίτλων, άνοδος με καλό τζίρο. Τίποτα από τα δύο δεν πραγματοποιήθηκε και παρακολουθήσαμε μια συνεδρίαση με αναιμικό τζίρο και μια ανοδική προσπάθεια που στηρίχθηκε σε μια μικρή ομάδα δεικτοβαρών τίτλων. Τα μόνα θετικά σημεία της ημέρας η διατήρηση των τιμών πάνω από τις 1167 μονάδες (σχόλιο παρασκευής), το μαύρο ανοδικό σφυρί που αφήνει μερικές υποσχέσεις για την αυριανή συνεδρίαση και η διάταξη των ΑΚΜΟ που πήρε την επιθυμητή διάταξη και αναμένουμε την επιβεβαίωση της διάταξης αυτής.

Για αύριο το σημείο κλειδί έχει μετατοπιστεί στις 1171 μονάδεςαπό τις 1167 που βρισκόταν σήμερα. Η διατήρηση των τιμών πάνω από αυτό το επίπεδο σε συνδυασμό με μιά διάχυτη σε πολλούς τίτλους άνοδο θα αλλάξει το κλίμα και θα δημιουργήσει ενδιαφέρον για την υπόλοιπη εβδομάδα.