Σχόλιο 9 Μαϊ

09/05/2014 21:27

Αρκετές και έντονες συγκινήσεις μας πρόσφερε η σημερινή συνεδρίαση.

Τα χαρακτηριστηκά της: έντονη και πειστική πτώση με οδηγούς τα τραπεζικά χαρτιά που είχαν και τη μερίδα του λέοντος στο σημερινό τζίρο. Προφανώς αναμένεται είδηση για τις τράπεζες που προεξοφλέιται αρνητικά, ίσως reverse split ή κάτι άλλο.

Διαγραμματικά είχαμε την δοκιμή της Τ2 και την στήριξη του ΓΔ σ΄αυτή. Χωρίς να ξέρουμε αν αυτή η στήριξη θα έχει μικρή ή μεγάλη διάρκεια, η Τ2 είναι μια πολύ σημαντική γραμμή που αν διασπαστεί, πριν γίνει αυτό είναι πιθανότατη μια ανοδική αντίδραση. Ακόμη και αν διασπαστεί όμως η Τ2 μεγαλύτερη σημασία έχει η συμπεριφορά του ΓΔ  στην S1184  και ακόμη μεγαλύτερη στην NL2. 

Η συνέχεια αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα αφού ο σημερινός τζίρος δεν ταιριάζει με τον σχηματισμό ενός τριγώνου παρότι η κίνηση του ΓΔ είναι εντός των ορίων του. Αν σε κάποια από τις συνεδριάσεις της επόμενης εβδομάδας έχουμε αντίστοιχο τζίρο με ανοδική συνεδρίαση έστω και με μικρό ποσοστό τότε το τέλος της ταλαιπωρίας μπορεί να είναι κοντά. Τεχνικά πάντως καμία τοποθέτηση δεν πρέπει να γίνει προς το παρόν αν δεν διασπαστεί πειστικά η TR1 ή τουλάχιστον και με πολύ μεγάλο ρίσκο άν δεν επιβεβαιωθεί η στήριξη και η αδυναμία διάσπασης της Τ2 (πράγμα που αυτή τη στιγμή δεν μοιάζει πολύ πιθανό).