Σχόλιο 9-2-2015

09/02/2015 19:30

Ο ΓΔ υποχώρησε σήμερα με σχεδόν 5% χωρίς όμως ιδιαίτερα υψηλό τζίρο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Η υποχώρηση αυτή οδήγησε στην καθοδική διάσπαση του συνδυασμού ΑΚΜΟ20-ΑΚΜΟ30 και χάνοντας την βραχυμεσοπρόθεσμη αυτή στήριξη είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί χαμηλότερα προς τις 700 μονάδες.

Τεχνικά δεν μπορεί να αποκλειστεί μιά ανοδική επίστροφή μέχρι την περιοχή των 790 μονάδων για επιβεβαίωση της διάσπασης των ΑΚΜΟ πρίν συνεχιστεί η καθοδική πορεία. Χαρακτηριστικό μιας τέτοιας κίνησης θα είναι ο ακόμη μικρότερος τζίρος σε σχέση με το σημερινό.

Αυτό που μπορεί να ανατρέψει την κίνηση προς τα πρόσφατα χαμηλά είναι μια άμεση επιστροφή πάνω από τους ΑΚΜΟ20-30, με δυνατό τζίρο, που στην τρέχουσα φάση μπορεί να προκύψει μόνο από πολύ ευνοϊκές εξελίξεις στην διαπραγμάτευση της Ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρώπη. Μιά τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει άμεσα στην γραμμή λαιμού σε πρώτη φάση (850 μον.). Από το σημείο αυτό και πέρα, η πορεία του ΓΔ θα εξαρτηθεί από τις πολιτικοοικονομικές εξελίξεις.

Σε κάθε περίπτωση, η όποια τοποθέτηση long σε αυτό το σημείο είναι επισφαλής και πιθανόν να αποδειχθεί ζημιογόνος. Βραχυπρόθεσμες και μικρές θέσεις θα μπορούσαν να ανοίξουν μόνο στην περιοχή στήριξης του CH1 (700-710 μον.)και στην περίπτωση υπέρβασης των ΑΚΜΟ20-30 ημερών (790-800 μον.) και λίγο μεγαλύτερες στην υπέρβαση της γραμμής λαιμού (850 μον) πάντα με αυστηρά στοπ που θα προστατέψουν από τις απότομες και έντονες αλλαγές της βραχυπρόθεσμης τάσης.