01-04-15

01/04/2015 19:42

Η σημερινή συνεδρίαση ίσως να ήταν η τελευταία συνεδρίαση αναμονής . 

Ακόμη και αν ο ΓΔ διατηρηθεί αύριο εντός της ζώνης συσσώρευσης 754 - 797 είναι σχεδόν βέβαιο ότι αύριο θα μας δώσει ένα πρώτο σήμα κατεύθυνσης, ανοδικό αν διασπάσει τον ΑΚΜΟ20 που αύριο θα βρίσκεται στις 779-781 μονάδες ή καθοδικό αν διασπάσει την ανερχόμενη που αύριο βρίσκεται στις 768 μονάδες.

Αν και το σήμα αυτό μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμο είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα δοκιμάσει το αντίστοιχο όριο της ζώνης συσσώρευσης.

Ελπίδα για ανοδική αντιστροφή, ο μικρός σημερινός τζίρος. Αντιστάσεις και στηρίξεις όπως στο διάγραμμα.