02-06-2015

01/06/2015 15:25

Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.

Ο βραχυπρόθεσμος σχηματισμός της "εγγύου" λύθηκε καθοδικά την Παρασκευή με σχηματισμό "τρία μέσα κάτω" και έτσι η τεχνική σηματοδότηση έρχεται σε αντίθεση με την ειδησιογραφία που προεξοφλεί σύντομα λύση στο θέμα της διαπραγμάτευσης με τους "θεσμούς". Αυτό για όσους ασχολούνται με την τεχνική ανάλυση ερμηνεύεται με δύο τρόπους. Ή θα υπάρξει και νέα εμπλοκή στην διαπραγμάτευση που θα στείλει το ΓΔ χαμηλότερα ή "στήνεται" μια beartrap πριν την ανοδική αντιστροφή.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα αγνοήσουμε την τεχνική σηματοδότηση και θα εστιάσουμε και πάλι στα τεχνικά αποφασιστικά σημεία.

Βραχυπρόθεσμη τάση

Η βραχυπρόθεσμη τάση είναι καθοδική και αναμένεται κίνηση του ΓΔ μέχρι την κάτω Bollinger (802).

Decisive Point A: 830 μονάδες   Με υπέρβαση των 830 μονάδων ακυρώνεται ο βραχυπρόθεσμος αντιστρεπετικός σχηματισμός "τρία μέσα κάτω" στο διάγραμμα του ΓΔ και η βραχυπρόθεσμη τάση γίνεται ουδέτερη.

Decisive Point Β: 852 μονάδες   Με υπέρβαση των 852 μονάδων η βραχυπρόθεσμη τάση γίνεται και πάλι ανοδική.

Μεσοπρόθεσμη τάση

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι πλαγιοανοδική. Δεν υπάρχει σηματοδότηση κλεισίματος μεσοπρόθεσμων long θέσεων και αναμένουμε την διάσπαση αποφασιστικών σημείων για την συνέχεια.

Decisive Point 1: 853-857 μονάδες  Λόγω της εγγύτητας στο διάγραμμα αυτών των δύο επιπέδων, τα θεωρούμε ένα ενιαίο αποφασιστικό σημείο. Ανοδική διάσπαση των 857 μονάδων καθιστά την μεσοπρόθεσμη τάση ανοδική από πλαγιοανοδική και δίνει σήμα για νέες long τοποθετήσεις ή για ενίσχυση/διπλασιασμό των ήδη ανοικτών long θέσεων. Στόχος σ' αυτή την περίπτωση είναι η περιοχή των 900-910 μονάδων.

Decisive point 2: 814 μονάδες  Κλείσιμο κάτω από 814 μονάδες αποτελεί το πρώτο και σημαντικό σήμα συναγερμού για την αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική αφού καθιστά το χάσμα D ως πιθανό χάσμα εξάντλησης. Απαραίτητη η μείωση των θέσεων και της έκθεσης στην αγορά.

Decisive point 3: 802 μονάδες  Καθαρό σήμα αντιστροφής της μεσοπρόθεσμης ανοδικής τάσης με επιβεβαιωμένη* καθοδική διάσπαση αυτού του επιπέδου. Επιβάλλεται κλείσιμο μεγάλων θέσεων ή πλήρης έξοδος.

* Φίλτρο 1 ημέρας ή διάσπαση του ΑΚΜΟ50 που βρίσκεται περίπου 1,5% χαμηλότερα.