03-06-15

03/06/2015 00:40

Με σαφή στήριξη στον ΑΚΜΟ100 ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση ενώ δεν απειλήθηκε η NL1. Κύριο χαρακτηριστηκό της ημέρας η διάσπαση των 814 μονάδων που σήμανε συναγερμό και μας θέτει σε ετοιμότητα εξόδου.

Βραχυπρόθεσμη τάση

Δεν έχει αλλάξει κάτι στη βραχυπρόθεσμη τάση. Παραμένει καθοδική και αναμένεται κίνηση του ΓΔ μέχρι την κάτω Bollinger (799).

Decisive Point A: 815 μονάδες   Με υπέρβαση των 815 μονάδων σχηματίζεται αντιστρεπτικός σχηματισμός στο διάγραμμα του ΓΔ. Χρειάζεται ακόμη μία ημέρα επιβεβαίωσης για την αντιστροφή της τάσης.

Decisive Point Β: 850 μονάδες   Με υπέρβαση των 850 μονάδων η βραχυπρόθεσμη τάση γίνεται και πάλι ανοδική.

Μεσοπρόθεσμη τάση

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι πλάγια. Δόθηκε σηματοδότηση κλεισίματος κάποιων μεσοπρόθεσμων long θέσεων και με τη διάσπαση των 814 μονάδων και αναμένουμε την διάσπαση αποφασιστικών σημείων για την συνέχεια.

Decisive Point 1: 850-857 μονάδες  Λόγω της εγγύτητας στο διάγραμμα αυτών των δύο επιπέδων, τα θεωρούμε ένα ενιαίο αποφασιστικό σημείο. Ανοδική διάσπαση των 857 μονάδων καθιστά την μεσοπρόθεσμη τάση ανοδική και δίνει σήμα για νέες long τοποθετήσεις ή για ενίσχυση/διπλασιασμό των ήδη ανοικτών long θέσεων. Στόχος σ' αυτή την περίπτωση είναι η περιοχή των 900-910 μονάδων.

Decisive point 2: 802 μονάδες  Καθαρό σήμα αντιστροφής της μεσοπρόθεσμης ανοδικής τάσης με επιβεβαιωμένη* καθοδική διάσπαση αυτού του επιπέδου. Επιβάλλεται κλείσιμο μεγάλων θέσεων ή πλήρης έξοδος.

* Φίλτρο 1 ημέρας ή διάσπαση του ΑΚΜΟ50 που βρίσκεται περίπου 1,5% χαμηλότερα.

ΥΓ. Προσοχή στην υπερβολή. Η διάσπαση των 802 μονάδων μπορεί να πραγματοποιηθεί νωρίς στη συνεδρίαση και να ανατραπεί στη συνέχεια. Η έγκυρη διάσπαση του επιπέδου αυτού πραγματοποιείται όπως περιγράφεται παραπάνω. Πρόωρο κλείσιμο θέσεων στην απλή διάσπαση των 802 μονάδων με σκοπό την προστασία κερδών από μια μεγαλύτερη βύθιση στο κλείσιμο, απαιτεί το άνοιγμα των θέσεων σε περίπτωση επιστροφής πάνω από 802 μονάδες στη συνέχεια και απώλειες από προμήθειες εξόδου - εισόδου.