04-05-15

03/05/2015 20:33

Με το εντυπωσιακό γύρισμα της συνεδρίασης της Πέμπτης έκλεισε ο μήνας για το ΓΔ.

Τα  τεχνικά στοιχεία του ΓΔ προδιαθέτουν για συνέχιση της ανόδου αφού:

1. Επιβεβαιώθηκε το επίπεδο των 797 μονάδων ως στήριξη.

2. Το κλείσιμο  της Πέμπτης διέσπασε ανοδικά την πάνω Bollinger.

3. Οι ΑΚΜΟ20,30 ημερών έχουν στραφεί πλέον ανοδικοί με τον ΑΚΜΟ20 να υπερβαίνει τον ΑΚΜΟ30.

4. Διασπάστηκε ανοδικά ο ΑΚΜΟ50 ημερών (800 μονάδες) και οριακά ο ΑΚΜΟ100 ημερών (821 μονάδες)

Δεν υπάρχει αρνητικό στοιχείο για το ΓΔ και έτσι θα υιοθετήσουμε την άποψη ότι η κίνηση μέχρι την CH1-A (865 μονάδες αύριο) είναι πολύ πιθανή αν όχι σίγουρη ενώ η διάσπασή της θα οδηγήσει μέχρι την CH1 (892 μονάδες αύριο). Εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν και θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από την προσδοκία της συμφωνίας με τους εταίρους βάση της οποίας κινείται μέχρι σήμερα η αγορά.

Αν παρά τα θετικά τεχνικά στοιχεία η αγορά προεξοφλήσει κάποια άσχημη εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις ή εμφανιστεί ξαφνικά κάποιο άσχημο νέο δεν πρέπει να διασπαστεί καθοδικά ο ΑΚΜΟ50 ημερών και να χαθούν οι 797 μονάδες για να διατηρηθεί η ανοδική δυναμική. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαθεί ο ΑΚΜΟ20 ενώ στήριξη σε αυτόν αποτελεί καλή ευκαιρία νέων τοποθετήσεων long.

Στη μεσοπρόθεσμη εικόνα, όσο το χάσμα διατηρείται και δεν γεμίζει, τόσο ενισχύεται η πιθανότητα να είναι χάσμα εκκίνησης μιας μεσοπρόθεσμης ανοδικής περιόδου αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το ισχυριστούμε πρίν τα μέσα Μαΐου που θα έχουν συμπληρωθεί 15 χρηματηστηριακές ημέρες από το άνοιγμά του.