04-06-15

03/06/2015 23:54

Επιβεβαιώθηκε η στήριξη στον ΑΚΜΟ100. Κύριο χαρακτηριστηκό της ημέρας η επιστροφή του ΓΔ άνω των 815 μονάδων που ανέκοψε την καθοδική τροχιά της βραχυπρόθεσμης τάσης.

Βραχυπρόθεσμη τάση

Το εύρος της σημερινής ανόδου κάλυψε τις δύο τελευταίες καθοδικές συνεδριάσεις και έτσι δεν απαιτείται άλλη επιβεβαίωση για να πούμε ότι η βραχυπρόθεσμη τάση μεταστράφηκε σε πλαγιοανοδική.

Decisive Point A: 824 μονάδες   Με διάσπαση των 824 μονάδων επανέρχεται η αβεβαιότητα και η βραχυπρόθεσμη τάση καθίσταται ουδέτερη.

Μεσοπρόθεσμη τάση

Παρά την εντυπωσιακή άνοδο δεν έχει αλλάξει κάτι στη μεσοπρόθεσμη τάση. Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη. Αναμένουμε την διάσπαση αποφασιστικών σημείων για την συνέχεια.

Decisive Point 1: 848-857 μονάδες  Ανοδική διάσπαση των 857 μονάδων καθιστά την μεσοπρόθεσμη τάση ανοδική και δίνει σήμα για νέες long τοποθετήσεις ή για ενίσχυση/διπλασιασμό των ήδη ανοικτών long θέσεων. Στόχος σ' αυτή την περίπτωση είναι η περιοχή των 900-910 μονάδων.

Decisive point 2: 802 μονάδες  Καθαρό σήμα αντιστροφής της μεσοπρόθεσμης ανοδικής τάσης με επιβεβαιωμένη* καθοδική διάσπαση αυτού του επιπέδου. Επιβάλλεται κλείσιμο μεγάλων θέσεων ή πλήρης έξοδος.

* Φίλτρο 1 ημέρας ή διάσπαση του ΑΚΜΟ50 που βρίσκεται περίπου 1,5% χαμηλότερα.