06-05-15

05/05/2015 22:48

Το διάγραμμα του ΓΔ μας τα λέει όλα χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερα σχόλια. 

Βραχυπρόθεσμος αντιστρεπτικός σχηματισμός  με διάσπαση του ΑΚΜΟ50 και απόλυτα δικαιολογημένες οι μερικές ρευστοποιήσεις.

Δεν σημειώθηκε νέο χαμηλό και  κρατήθηκαν οι 784 μονάδες . Δεν απειλήθηκαν οι ΑΚΜΟ20 και 30 ημερών και έτσι μεσοπρόθεσμα βλέπουμε ακόμη πάνω ή έστω πλάγια. Τα πάντα θα παιχθούν στους ΑΚΜΟ.