07-04-15

07/04/2015 20:51

Συνεδρίαση αναμονής και οριακής επιβίωσης της αισιοδοξίας ήταν η σημερινή συνεδρίαση.

Κύριο χαρακτηριστικό ο ασθενικός τζίρος , το οριακό κλείσιμο ακριβώς κάτω από τον ΑΚΜΟ20 αλλά και λίγο πάνω από το άνοιγμα της 1/4 και απο την ασθενή γραμμή τάσης TL1. Η συνέχεια στις οθόνες μας αύριο.

Η συσσώρευση συνεχίζεται και λύση με ανοδική εκκίνηση θα δοθεί μόνο με τζίρο άνω των 100εκ και διάσπαση του άνω ευρους της ζώνης στις 797 μονάδες ενώ αντίστοιχα καθοδική πορεία θα δοθεί με αντίστοιχη διάσπαση των 754 μονάδων, χωρίς όμως να απαιτείται μεγάλος τζίρος σ΄αυτή την περίπτωση, αφού όπως λένε και οι παλιοί της αγοράς "τα χαρτιά ανεβαίνουν με λεφτά και πέφτουν με το βάρος τους"

Στο διάγραμμα φαίνονται στηρίξεις-αντιστάσεις που θα συναντήσει ο ΓΔ ανάλογα με την πλευρά της ζώνης που θα γίνει (άν γίνει) η διάσπαση εκκίνησης της τάσης.