07-05-15

06/05/2015 21:48

Η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε την αίσθησή μας ότι βρισκόμαστε σε φάση διόρθωσης και όχι σε πτώση. Με τη σημερινή συνεδρίαση ακυρώθηκε ο βραχυπρόθεσμος καθοδικός σχηματισμός αλλά δεν δόθηκε νέο σήμα long. Όσο δεν έχουν διασπαστεί καθοδικά οι ΑΚΜΟ20 και 30 ημερών το ανοδικό σενάριο είναι ζωντανό και είναι πιθανή μιά νέα ανοδική κίνηση, ίσως όμως όχι άμεσα. 

Από την άλλη μέχρι να σημειωθεί νέο υψηλό κλείσιμο ώστε να θεωρήσουμε ότι τελείωσε η διόρθωση, είναι πιθανότερη μιά πλάγια ή πλαγιοκαθοδική κίνηση μέχρι τους ΑΚΜΟ.

Έχουμε την προσοχή μας στις 820 και 829 μονάδες που βρίσκονται οι πιο κοντινές αντιστάσεις αλλά και στις 817 που βρίσκεται ο ΑΚΜΟ100 (οριακό κλείσιμο πάνω σ΄αυτόν) ώστε να πάρουμε νέο σήμα long στη διάσπασή τους.

Μέχρι τότε πρέπει αντίστοιχα να παρακολουθούμε και τη θέση των ΑΚΜΟ20,30 οι οποίοι θα μας καταδείξουν το τέλος της διόρθωσης ή την έναρξη της πτώσης αν διασπαστούν.