08-05-15

07/05/2015 21:18

Με μια εντυπωσιακή συνεδρίαση με  αρκετή μεταβλητότητα στην διάρκειά της όπου άλλοτε νικούσαν οι πωλητές και άλλοτε οι αγοραστές αλλά με τελικούς νικητές τους δεύτερους συνεχίστηκε η πορεία του ΓΔ.

Ο ΓΔ με την επίτευξη νέου υψηλού επιβεβαίωσε την αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης  τάσης σε ανοδική τη στιγμή που η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική από 27 Απριλίου. Δεν θα είχαμε κανένα ενδοιασμό να μιλήσουμε για νέο ράλλυ του ΓΔ αν δεν υπήρχαν ορισμένα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και απαιτούν μέγιστη ετοιμότητα.

Σημείο 1. Το υψηλό της ημέρας ήταν ακριβώς πάνω στην CH1-A. H CH1-A είναι κατερχόμενη γραμμή τάσης με σημεία επιβεβαίωσης το Δεκ14 και το Φεβ15 με ισχύ δηλαδή 6 μηνών. Επιπλέον είναι παράλληλη με την CH1 που έρχεται από τον Ιούνιο του 14 που και αυτό έχει την σημασία του. 

Σημείο 2. Το σημερινό χάσμα στο άνοιγμα. Είναι στατιστικά πολύ σπάνιο να αφήνει ένας δείκτης ή μια μετοχή παραπάνω από ένα χάσμα κατά τη διάρκεια ενός ανοδικού σκέλους χωρίς να το γεμίσει. 

Από την εμφάνιση του χάσματος Α (737-741) είχαμε μιλήσει για πιθανό χάσμα εκκίνησης και δείχνει αυτή η πιθανότητα να επιβεβαιώνεται. 

Το χάσμα Β (795-800) ήταν χάσμα συνέχισης αφού γέμισε δύο ημέρες μετά, αλλά δεν υπήρξε χαμηλότερο κλείσιμο από το χαμηλό της ημέρας γεμίσματος.

Το σημερινό χάσμα C δύσκολα μπορούμε να το  χαρακτηρίσουμε χάσμα εκκίνησης ενός νέου ανοδικού σκέλους αφού δεν είχαμε τις προηγούμενες ημέρες κάποια σπουδαία διόρθωση ώστε να έχει τελειώσει η ανοδική μεσοπρόθεσμη κίνηση. Οδηγούμαστε με μεγάλη πιθανότητα στο συμπέρασμα ότι είναι ένα ακόμη χάσμα συνέχισης το οποίο θα γεμίσει τις επόμενες ημέρες αλλά δεν θα ακολουθήσει νέο χαμηλό κλείσιμο και αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης οπότε μετά από μια ολιγοήμερη ανάπαυλα θα συνεχίσει ο ΓΔ ανοδικά. Υπάρχει όμως η πιθανότητα το σημερινό χάσμα να είναι χάσμα εξάντλησης της ανοδικής τάσης. Αυτό θα σημαίνει ότι θα ακολουθήσει μεγαλύτερη διόρθωση που θα θέσει σε αμφισβήτηση την τρέχουσα μεσοπρόθεσμη τάση απειλώντας ή και διασπώντας προσωρινά (ενδοσυνεδριακά ή ένα κλέισιμο) τους ΑΚΜΟ20,30 ημερών.

Είναι άσχημο για την ψυχολογία των αναγνωστών, μετά από μία συνεδρίαση με έντονα ανοδικό χαρακτήρα να αναφέρουμε απαισιόδοξα σενάρια. Αυτός όμως είναι ο ρόλος της ανάλυσης. Όχι να προεξοφλήσουμε την πτώση που μπορεί να μην έρθει αλλά να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε σωστά, αν έρθει. 

Η τακτική μας συνοψίζεται στο εξής. Όσο το χάσμα C μένει ανοικτό απολαμβάνουμε την άνοδο έχοντας την προσοχή μας στραμένη στις αντιστάσεις που συναντά ο ΓΔ και τη συμπεριφορά του σ' αυτές. Αν το χάσμα C γεμίσει, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στο αν  πρόκειται για χάσμα συνέχισης ή εξάντλησης και αντιδρούμε ανάλογα. Αλλά αν ή όταν συμβεί κάτι τέτοιο θα το εξετάσουμε μαζί στη συνέχεια.