08-06-15

05/06/2015 22:51

Δεν ήταν δυνατό να δημοσιευθεί χθές σχόλιο αλλά δεν υπήρχε κάτι σημαντικό και άξιο αναφοράς,  αφού η αγορά κρατούσε την δυνατή συνεδρίαση για σήμερα. Η εκτίμηση για τη συνέχεια είναι πραγματικά πολύ δύσκολη στο σημείο που βρισκόμαστε. Όχι γιατί δεν έχουμε τεχνικά σήματα αλλά γιατί η αγορά κατευθύνεται αποκλειστικά από εναλλαγή συναισθημάτων φόβου, ελπίδας, προσδοκίας, απογοήτευσης, ενθουσιασμού και πανικού. Μέσα σε αυτή την έντονα συναισθηματική φάση της αγοράς, τα τεχνικά σήματα υπάρχουν αλλά είναι λιγότερο αξιόπιστα από σήματα που δίνονται σε μη συναισθηματικές περιόδους. 

Θα ξεχάσουμε την διαπραγμάτευση, τις προτάσεις μέτρων των δανειστών και της ελληνικής κυβέρνησης, την καθυστέρηση πληρωμής της δόσης στο ΔΝΤ και όλα αυτά που μας βομβαρδίζουν καθημερινά και εμποδίζουν την ορθή και αντικειμενική κρίση  και θα επικεντρωθούμε στις γραμμές και στους δείκτες. 

Βραχυπρόθεσμη τάση

Συνεχής εναλλαγή της κατεύθυνσης της βραχυπρόθεσμης τάσης. Προς το παρόν καθοδική, αλλάζει κάτι πάνω από 805 μονάδες

Decisive Point A: 805 μονάδες   Με κλείσιμο πάνω από 805 μονάδες δημιουργείται ένας πιθανός βραχυπρόθεσμος αντιστρεπτικός σχηματισμός. Χαρακτηριστηκά και ισχύς δεν μπορούν να προσδιοριστούν πριν την Δευτέρα.

Μεσοπρόθεσμη τάση

"Παρά την εντυπωσιακή άνοδο δεν έχει αλλάξει κάτι στη μεσοπρόθεσμη τάση. Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη. Αναμένουμε την διάσπαση αποφασιστικών σημείων για την συνέχεια." Αυτό είχαμε γράψει στο προηγούμενο σχόλιο και διασπάστηκε καθοδικά η στήριξη στις 803 μονάδες. Ο ΓΔ έδωσε καθαρό τεχνικό σήμα εξόδου από την αγορά με την ταυτόχρονη διάσπαση NL1, ΑΚΜΟ30 και ΑΚΜΟ50.

Decisive Point 1: 857 μονάδες  Ανοδική διάσπαση των 857 μονάδων καθιστά την μεσοπρόθεσμη τάση ανοδική και δίνει σήμα για νέες long τοποθετήσεις ή για ενίσχυση/διπλασιασμό των ήδη ανοικτών long θέσεων. Στόχος σ' αυτή την περίπτωση είναι η περιοχή των 900-910 μονάδων.

Decisive point 2: 809 μονάδες  Επιστροφή πάνω από τις 809 μονάδες καθιστά και πάλι την μεσοπρόθεσμη τάση ουδέτερη οπότε ακυρώνεται το σήμα εξόδου που δόθηκε σήμερα και η έξοδος από την αγορά μάλλον μπορεί να θεωρηθεί εσφαλμένη. Αν ο ΓΔ υπερβεί τις 809 μονάδες κατα τη διάρκεια της συνεδρίασης αλλά κλείσει κάτω από αυτές, μάλλον πρόκειται για τεστάρισμα - επιβεβαίωση της καθοδικής διάσπασης.

Decisive point 3: 780 μονάδες  Κλείσιμο κάτω από 780 μονάδες επιβεβαιώνει πανηγυρικά την καθοδική τάση και δεν επιτρέπει δεύτερες σκέψεις σχετικά με την έξοδο από την αγορά.

Αν δεν πραγματοποιηθεί καθοδική διάσπαση των 780 μονάδων υπάρχουν κάποιες δυνατότητες για επαναφορά της αγοράς και αποφυγή της κατάρευσης. Είναι πιθανό ένα ανοδικό γύρισμα την Δευτέρα αλλά αν δεν διασπαστούν οι 809 δεν υπάρχει καμία ένδειξη για κάτι καλλίτερο.