11-08-2015

10/08/2015 22:04

Δεν υπάρχει να προσθέσουμε κάτι περισσότερο από αυτά που γράφτηκαν στο χθεσινό σχόλιο για το ΓΔ. Η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική και αναμένεται να οδηγήσει το ΓΔ με κάποιες ίσως αναταράξεις στις 710-720 μονάδες ή στις 740-750 μονάδες στη καλύτερη περίπτωση, πριν αντιστραφεί. Ενδιαφέρον αποκτά η καλπάζουσα βραχυπρόθεσμη ανοδική γραμμή τάσης η διάρκεια της οποίας έφτασε της 4 χρηματιστηριακές ημέρες και οδηγεί το ΓΔ από το άνοιγμα της αγοράς και μετά. Αυτή η γραμμή που αύριο θα βρίσκεται στις 666 μονάδες θα διαχωρίσει τις απλές αναταράξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω από τον τερματισμό ή την διακοπή της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης.

Για την μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση δεν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο οπότε ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί στο σχόλιο της Κυριακής.