12-05-15

11/05/2015 21:18

Το χάσμα C γέμισε και απλά επιβεβαίωσε την άποψή μας ότι ήταν πολύ δύσκολο να υπάρξει νέο χάσμα διαφυγής εντός του ίδιου ανοδικού σκέλους. Όπως λοιπόν περιμέναμε το χάσμα C είναι χάσμα εξάντλησης ή συνέχισης (σχόλιο 7/5).

Ποιά η διαφορά τους, πως θα την εντοπίσουμε και πως θα την αντιμετωπίσουμε;

Χάσμα εξάντλησης: Η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση έχει τερματιστεί προσωρινά ή μόνιμα. Θα ακολουθήσει βαθειά διόρθωση μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι θα διασπαστεί τουλάχιστον ένας ή περισσότεροι εκ των ΑΚΜΟ50,30 ή 20 ημερών. Η διόρθωση μπορεί να τελειώσει είτε με στήριξη στους ΑΚΜΟ20,30 ημερών είτε με στήριξη στο χάσμα Α. Αν διασπαστεί και το χάσμα Α τότε κερδίζει σε πιθανότητες η πλήρης αντιστροφή της τάσης και η επίτευξη νέων χαμηλών. 

Πρώτη σοβαρή ένδειξη ότι πρόκειται για χάσμα εξάντλησης είναι ένα κλείσιμο κάτω από το χαμηλό της ημέρας γεμίσματος, δηλαδή κάτω από  805 μονάδες. Δεύτερη ένδειξη η διάσπαση ενός εκ των ΑΚΜΟ50,30,20.

Χάσμα συνέχισης: Η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση δεν έχει τερματιστεί. Θα ακολουθήσει ρηχή βραχυπρόθεσμη διόρθωση ή πλάγια κίνηση που πιθανότατα δεν θα δώσει κλείσιμο κάτω από το χαμηλό της ημέρας γεμίσματος και σίγουρα δεν θα διασπαστεί κανένας από τους μεσοπρόθεσμους ΑΚΜΟ50,30,20 ημερών. Η διόρθωση θα τελειώσει με στήριξη στο χαμηλό της ημέρας γεμίσματος ή σ' αυτόν το μεσοπρόθεσμο ΑΚΜΟ που βρίσκεται πιό ψηλά (προς το παρόν είναι ο ΑΚΜΟ50). Το χάσμα συνέχισης θα επιβεβαιωθεί με επίτευξη νέου υψηλού κλεισίματος εντός 1-2 εβδομάδων. 

Σημείο κλειδί: 805 μονάδες - ΑΚΜΟ50.

Αντιμετώπιση αγοράς:

max 50% μετοχές στη διάσπαση του ΑΚΜΟ50, <25% μετοχές στη διάσπαση του τελευταίου ΑΚΜΟ, 0% μετοχές στο γέμισμα του χάσματος Α.

ΥΓ Η παραπάνω στρατηγική είναι ενδεικτική, αφορά μικρά ή μεσαία χαρτοφυλάκια, με μετοχές υψηλής εμπορευσιμότητας άρα και ευκολία εισόδου - εξόδου, που δραστηριοποιούνται μόνο στη spot αγορά και γιαυτό δεν λαμβάνει υπόψη την δυνατότητα αντιστάθμισης long θέσεων με θέσεις short. Δεν αποτελεί πρόταση επενδυτικών ενεργειών. Ο κάθε επενδυτής αποφασίζει την δική του στρατηγική.