14-08-15

13/08/2015 20:19

Δεύτερη ημέρα διόρθωσης η σημερινή με ακόμη μικρότερο τζίρο και ακόμη μικρότερο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα.

Η αυριανή συνεδρίαση θα δώσει ίσως σαφές σήμα για τη συνέχεια η οποία μάλλον θα εξαρτηθεί και από τις καταιγιστικές πολιτικές εξελίξεις που προκύπτουν και θα προκύψουν κατα τη διάρκεια της νύχτας.

Από τεχνικής άποψης κλείσιμο κάτω από 690 μονάδες σηματοδοτεί το τέλος της πρόσφατης βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης και της μετέπειτα διήμερης διόρθωσης και την ταυτόχρονη έναρξη ενός νέου καθοδικού σκέλους που το εύρος του είναι αδύνατο τεχνικά να προβλεφθεί με καλές πιθανότητες από τώρα. Η διάσπαση των 690 μονάδων μπορεί να θεωρηθεί "ψευδοδιάσπαση" και να εφαρμόσουμε φίλτρο μιάς ημέρας αν ο τζίρος είναι αντίστοιχος της σημερινής ημέρας ή έστω ελαφρά αυξημένος.

Με αυξημένο τζίρο και κλείσιμο πάνω από τον ΑΚΜΟ20 θα δοθεί ένα πρώτο σημάδι ότι η μίνι διορθωτική υποχώρηση τελέιωσε και ότι η βραχυπρόθεσμη ανοδική αντίδραση επανέρχεται σε ισχύ. Σ' αυτή την περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα να εκτιμηθεί το πέρας της ανόδου το οποίο με τα τρέχοντα στοιχεία τοποθετείται κοντά στις 745-760 μονάδες.

Το 3ο μνημόνιο μάλλον θα ψηφιστεί αλλά η προεξόφληση για τη μορφή και τη σύνθεση της κυβέρνησης που θα το εφαρμόσει, είναι το κύριο στοιχείο που θα διαμορφώσει την κατευθυνση της αγοράς.