16-04-15

16/04/2015 20:48

Η αντοχή του ΓΔ και η άρνησή του να διασπάσει καθοδικά την TL1 και να απειλήσει τα πρόσφατα χαμηλά των 722 και 708 μονάδων είναι το χαρακτηριστικό των 2 τελευταίων ημερών. Η σημερινή άνοδος δεν ήταν αντιστροφή ήταν όμως σωσίβιο. Η εικόνα φτιάχνει μερικώς με κλείσιμο πάνω από 754 μονάδες και ακόμη περισσότερο με κλείσιμο πάνω από τον ΑΚΜΟ20.

Αναμονή λοιπόν για να δούμε αν η σημερινή ανάσα  θα έχει συνέχεια ή θα συνεχίστεί η κάθοδος από αύριο.